เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 426 - 450 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
426
Biodegradable polymers for food packaging : a review
  September-13-10
427
Aliphatic amidediol and glycerol as a mixed plasticizer for the preparation of thermoplastic starch
  September-13-10
428
Production of fusion mussel adhesive fp-353 in Escherichia coli
  September-13-10
429
Formation of a nanocrystalline layer on the surface of stone wool fibers
  September-07-10
430
Modified egg composition to reduce low-density lipoprotein oxidizability: high monounsaturated fatty acids and antioxidants versus regular high n-6 polyunsaturated fatty acids
  August-31-10
431
Cold smoking of Atlantic salmon (Salmo salar) fillets with smoked condensate - an alternative processing technology for the production of smoked salmon
  August-11-10
432
In vitro antioxidant and antiproliferative activities of selenium-containing phycocyanin from selenium-enriched Spirulina platensis
  July-29-10
433
Cassava starch processing at small scale in North Vietnam
  July-28-10
434
Dietary fiber components in yellow passion fruit rind - a potential fiber source
  July-28-10
435
Refrigeration and cold chain serving the global food industry and creating a better future: two key IIR challenges for improved health and environment
  July-13-10
436
Monitoring the benzene contents in soft drinks using headspace gas chromatography-mass spectrometry : a survey of the situation on the Belgian market
  July-06-10
437
Sensory optimization of broken-rice based snacks fortified with protein and fiber
  June-28-10
438
Phenolic content and antioxidative capacity of green and white tea extracts depending on extraction conditions and the solvent used
  June-28-10
439
Simple calibration procedure for comprehensive two-dimensional gas chromatography
  June-28-10
440
Interlaboratory system to ensure and improve the quality of glassware calibration and use in a large laboratory
  June-28-10
441
Safety of polyethylene terephthalate food containers evaluated by HPLC, migration test, and estimated daily intake
  June-28-10
442
New slow-releasing molybdenum fertilizer
  June-21-10
443
Antimicrobial effect of some essential oils
  June-17-10
444
On the use, and reuse, of polymers for the treatment of hydrocarbon contaminated water via a solid-liquid partitioning bioreactor
  June-09-10
445
Heavy metal accumulation in vegetables irrigated with water from different sources
  June-07-10
446
Electricity generation from terephthalic acid using a microbial fuel cell
  June-04-10
447
The influence of modified starch on the process water quality in papermaking and the paper properties
  June-04-10
448
Biodiesel production from waste tallow
  June-01-10
449
Effects of soaking, germination and fermentation on phytic acid, total and in vitro soluble zinc in brown rice
  June-01-10
450
Adsorption of fluoride from water solution on bone char
  May-26-10

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร