เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 476 - 500 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
476
Use of wastepaper for making ego-friendly cushioning materials for packing
  March-26-10
477
Biodegradable composites based on high-density polyethylene and starch
  March-26-10
478
Mechanisms of flavor release in chewing gum: cinnamaldehyde
  March-26-10
479
Modification of biopolymer composites based on hydrolysis product of collagen and hydroxyethyl cellulose
  March-26-10
480
In vitro antimicrobial activities against cariogenic streptococci and their antioxidant capacities: A comparative study of green tea versus different herbs
  March-12-10
481
Determination and confirmation of melamine residues in catfish, trout, tilapia, salmon, and shrimp by liquid chromatography with tandem mass spectrometry
  March-12-10
482
Healthy foods research: A publication strategy to maximize impact
  March-12-10
483
Oil content and fatty acid composition in seeds of three safflower spicies
  March-12-10
484
Antioxidant components and properties of five long-grained rice bran extracts from commercial available cultivars in Thailand
  March-10-10
485
Fast gas chromatography for pesticide residues analysis using analyte protectants
  March-02-10
486
Changes of soybean quality during storage as related to soymilk and tofu making
  March-02-10
487
Rapid determination of aflatoxins in corn and peanuts
  February-23-10
488
Risk assessment of engineered nanomaterials: a survey of industrial approaches
  February-17-10
489
Activated carbon derived from cork powder waste by KOH activation : preparation, characterization and VOCs adsorption
  February-17-10
490
Partial replacement of nitrite by annatto as a colour additive in sausage
  February-17-10
491
Recent advances in the understanding of egg allergens: basic, industrial, and clinical perspectives
  February-08-10
492
Lead in women’s and children’s vitamins
  February-08-10
493
Grapes and human health: a perspective
  February-08-10
494
Antioxidant activity assays on-line with liquid chromatography
  February-08-10
495
Determination of cadmium, lead, copper and zinc in the acetic acid extract of ‎glazed ceramic surfaces by anodic stripping voltammetric method
  January-28-10
496
Plasticizer types and coating methods affect quality and shelf life of eggs coated with chitosan
  January-28-10
497
Green Analytical Chemistry
  January-28-10
498
Something in the water
  January-28-10
499
Hazardous waste generation and management in China : a review
  January-28-10
500
Preparation of sludge-based activated carbon and its application in dye wastewater treatment
  January-28-10

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร