เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 51 - 75 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
51
Functionality of protein-fortified extrudates - review
  October-12-16
52
The Internet of Things and the explosion of interconnectivity
  September-24-16
53
Effects of fermentation temperature on key aroma compounds and sensory properties of apple wine
  September-23-16
54
Analysis of the relationships between proficiency testing, validation of methods and estimation of measurement uncertainty : a qualitative study with experts
  September-23-16
55
New energy and new power – the prospect of increasing use of polymers in fuel cells
  September-13-16
56
Determination of protein content by NIR Spectroscopy in protein powder mix products
  September-13-16
57
Measurement of ß-glucan in mushrooms and mycelial products
  August-25-16
58
Growth potential of Listeria Monocytogenes and Staphylococcus Aureus on fresh-cut tropical fruits
  August-25-16
59
A historical look at the prevalence of foodborne disease outbreaks associated with Asian foods in the United States
  August-25-16
60
Development and characterization of a new sweet egg-based dessert formulation
  August-10-16
61
Integration of electrolysis to produce hydrogen and oxygen in a pulp mill process
  July-25-16
62
Properties of melanin from black tea leaves
  July-25-16
63
Development of a functional whey beverage, containing calcium, vitamin D, and prebiotic dietary fiber, and its influence on human health
  July-25-16
64
An assessment of food safety handling practices at farmer’s markets in Rhode Island using a smartphone application
  June-25-16
65
Hemp fibre as alternative to glass fibre in sheet moulding compound. Part 2-impact properties
  June-25-16
66
Compatibility of activity coefficients estimated experimentally and by Pitzer equations for the assessment of seawater pH
  June-02-16
67
Modelling consumer intakes of vegetable oils and fats
  May-25-16
68
A preliminary mycological evaluation of organic and conventional foods
  May-25-16
69
Identification and quantification of Cu-chlorophyll adulteration of edible oils
  April-25-16
70
Role of phytosterols in cancer prevention and treatment
  April-25-16
71
Nano-food packaging: an overview of market, migration research, and safety regulations
  April-25-16
72
Validation of washing treatments to reduce Escherichia coli O157:H7 and Salmonella spp. on the surface of green leaf lettuce and tomatoes
  March-25-16
73
Enzyme immunoassay for the detection of porcine gelatine in edible bird's nests
  March-25-16
74
Development of an LC-MS/MS method for studying migration characteristics of acetaldehyde in polyethylene terephthalate (PET)-packed mineral water
  March-25-16
75
The elimination of Listeria Monocytogenes attached to stainless steel or aluminum using multiple hurdles
  March-25-16

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร