เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 501 - 525 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
501
The production of biodiesel from waste frying oil : a comparison of different purification steps
  January-21-10
502
Electronic integrated multisensor tongue applied to grape juice and wine analysis
  January-21-10
503
Biodiesel production from waste cooking oils
  January-21-10
504
Probiotics in fermented sausages
  January-21-10
505
Effect of cut-type on quality of minimally processed papaya
  January-11-10
506
Influence of the co-firing on the leaching of trace pollutants from coal fly ash
  January-11-10
507
Peptides as functional surfactants
  January-11-10
508
Formation of biopolymer-coated liposomes by electrostatic deposition of chitosan
  January-11-10
509
Characterization of the biosorption of cadmium, lead and copper with the brown alga Fucus vesiculosus
  January-11-10
510
Metallurgical recovery of metals from electronic waste: a review
  January-11-10
511
Some biochemical aspects pertaining to beef eating quality and consumer health : a review
  January-11-10
512
Fruit quality, antioxidant contents and activity, and antiproliferative activity of strawberry fruit stored in elevated CO2 atmospheres
  January-11-10
513
Dose detection of radiated rice by infrared spectroscopy and chemometrics
  January-01-10
514
Application of chemical fractionation methods for characterisation of biofuels, waste derived fuels and CFB co-combustion fly ashes
  January-01-10
515
Time to re-evaluate the guideline value for manganese in drinking water?
  January-01-10
516
Comparative study of pulsed electric field and thermal processing of apple juice with particular consideration of juice quality and enzyme deactivation
  January-01-10
517
Producing docosahexaenoic acid (DHA)–rich algae from biodiesel–derived crude glycerol : effects of impurities on DHA production and algal biomass composition
  January-01-10
518
Flavor quality of fruits and vegetables
  December-28-09
519
Process safety improvement - quality and target zero
  December-28-09
520
Rising African cassava production, diseases due to high cyanide intake and control measures
  December-28-09
521
Interaction of environmental moisture with powdered green tea formulations : effect on catechin chemical stability
  December-28-09
522
Electron spin resonance (ESR) studies on the formation of roasting-induced antioxidative structures in coffee brews at different degree of roast
  December-28-09
523
Efficacy of FIT produce wash and chlorine dioxide on pathogen control in fresh potatoes
  December-28-09
524
Physicochemical and microbiological qualities of steamed and irradiated ground black pepper (Piper nigrum L.)
  December-28-09
525
The probiotic nature of normal microflora
  December-28-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร