เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 526 - 550 จากทั้งหมด 1826 รายการ
Item
Title
Post date
526
Thermoplastic processing of proteins for film formation - a review
  December-25-09
527
Identification of proteolytic bacteria from Thai traditional fermented foods and their allergenic reducing potentials
  December-25-09
528
The localization of phytate in tofu curd formation and effects of phytate on tofu texture
  December-25-09
529
Basic properties of palm oil biodiesel-diesel blends
  December-21-09
530
A study on using fish oil as an alternative fuel for conventional combustors
  December-21-09
531
Improving hair color retention using quat functional olefin-graft polymers
  December-21-09
532
Improvement of biological activity by low energy ultrasound assisted bioreactors
  November-22-09
533
A plan to keep carbon in check
  November-22-09
534
Crop biotechnology provides an opportunity to develop a sustainable future
  November-22-09
535
An investigation of heavy metal biosorption in relation to C/N ratio of activated sludge
  November-22-09
536
Electrolytic treatment of beer brewery wastewater
  November-22-09
537
Microbial fuel cells: novel biotechnology for energy generation
  November-15-09
538
Microbial fuel cells - challenges and applications
  November-15-09
539
High hopes for hydrogen
  November-15-09
540
The risen of renewable energy
  November-15-09
541
Plan B for energy
  November-15-09
542
Changes in solution color during phenol oxidation by fenton reagent
  November-08-09
543
Cell death in the nervous system
  November-08-09
544
A continuous process for the recovery of lactic acid by reactive distillation
  November-08-09
545
Effects of bioaugmentation by an anaerobic lipolytic bacterium on anaerobic digestion of lipid-rich waste
  November-08-09
546
Predicting the endpoints of earthquake ruptures
  November-08-09
547
Insights into social insects from the genome of the honeybee Apis mellifera
  November-01-09
548
A century-old debate on protein aggregation and neurodegeneration enters the clinic
  November-01-09
549
A study on the recovery of xylitol by batch adsorption and crystallization from fermented surgarcane bagasse hydrolysate
  November-01-09
550
The plant immune system
  November-01-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร