เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 551 - 575 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
551
A century-old debate on protein aggregation and neurodegeneration enters the clinic
  November-01-09
552
A study on the recovery of xylitol by batch adsorption and crystallization from fermented surgarcane bagasse hydrolysate
  November-01-09
553
The plant immune system
  November-01-09
554
Review bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons: current knowledge and future directions
  November-01-09
555
Some metrological considerations about replicated measurements on standards
  October-22-09
556
Analysis of one million base pairs of Neanderthal DNA
  October-22-09
557
Seeing with superconductors
  October-22-09
558
The triple point of nitrogen
  October-22-09
559
Magnetic properties comparison of mass standards among seventeen national metrology institutes
  October-22-09
560
Nanocomposites based on polyethylene and Mg-Al layered double hydroxide: characterization of modified clay, morphological and rheological analysis of nanocomposites
  October-15-09
561
Atomic force microscope cantilever calibration device for quantified force metrology at micro- or nano-scale regime: the nano force calibrator (NFC)
  October-15-09
562
SIE and OME as tools to estimate the uncertainty in the correction for the effect of impurities applied to metal-carbon eutectic systems
  October-15-09
563
Construction and uncertainty evaluation of a calibration system for GPS receivers
  October-15-09
564
Uncertainty evaluation in non-contact aperture area measurement
  October-15-09
565
Molecular cloning and characterization of the rubber elongation factor gene and its promoter sequence from rubber tree (Hevea brasiliensis): A gene involved in rubber biosynthesis
  October-08-09
566
Single polymer chain rubber elasticity investigated by atomic force microscopy
  October-08-09
567
Studies of microcellular nanocomposites with supercritical fluid assisted injection moulding process
  October-08-09
568
New insights into rubber-clay nanocomposites by AFM imaging
  October-08-09
569
Flame retardant nanocomposites of polyamide 6 / clay / silicone rubber with high toughness and good flowability
  October-08-09
570
Evaluation of thermal behavior of latex membranes from genetically improved runner tree (Hevea brasiliensis)
  October-01-09
571
Application of nano powdered rubber in friction materials
  October-01-09
572
Effect of multi-wall carbon nanotubes on the mechanical properties of natural rubber
  October-01-09
573
The role of biosensors in the detection of emerging infectious diseases
  October-01-09
574
Yeast species associated with the spontaneous fermentation of cider
  October-01-09
575
Scale-up of chromatographic ion-exchange processes in biotechnology
  September-21-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร