เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 576 - 600 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
576
Nanotechnology : awareness and societal concerns
  September-21-09
577
Emerging use of nanoparticles in diagnosis and treatment of breast cancer
  September-21-09
578
Nanoparticles-know and unknown health risks
  September-21-09
579
DNA chips for yeast biotechnology. the case of wine yeasts
  September-11-09
580
Biosorption of cesium by native and chemically modified biomass of marine algae : introduce the new biosorbents for biotechnology application
  September-11-09
581
Performance of a membrane adsorber for impurity removal in biotechnology manufacturing
  September-11-09
582
Biotechnology – a sustainable alternative for chemical industry
  September-11-09
583
Plant biotechnology : ecological case studies on herbicide resistance
  September-11-09
584
Perspective Platform chemicals from crops
  September-01-09
585
Multiple label-free detection of antigen-antibody reaction using localized surface plasmon resonance-based core-shell structured nanoparticle layer nanochip
  September-01-09
586
Elastomeric nanocomposites with layered silicates. 2. Properties of nanocomposites
  September-01-09
587
Screening and characterization of bacteriocin producing lactic acid bacteria isolated from chicken intestine
  September-01-09
588
Elastomeric nanocomposites with layered silicates. 1. Structure of layered silicates, and the structure and production of nanocomposites
  September-01-09
589
Mechanical properties of dry-pressed powder compacts: case study on alumina nanoparticles
  August-21-09
590
Surface plasmon resonance imaging measurements of antibody arrays for the multiplexed detection of low molecular weight protein biomakers
  August-21-09
591
Method of determining nanoparticle core weight
  August-21-09
592
Drug delivery in biotechnology: present and future
  August-21-09
593
Metal-enhanced fluorescence : an emerging tool in biotechnology
  August-11-09
594
Plant bioinformatics : from genome to phenome
  August-11-09
595
Advances in magnetic nanoparticles for biotechnology applications
  August-11-09
596
Calorimeters for biotechnology
  August-11-09
597
Biotechnology, the brain and the future
  August-11-09
598
Nanotechnology and the environment : risks and rewards
  August-01-09
599
Nanotechnology : assessing the risks
  August-01-09
600
Plant biotechnology fast forward genomics for improved crop production
  August-01-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร