เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 601 - 625 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
601
Bacteriophages and biotechnology : vaccines, gene therapy and antibacterial
  August-01-09
602
New magnetic nanoparticles for biotechnology
  August-01-09
603
Membrane processes in biotechnology : an overview
  July-22-09
604
Miniaturized analytical assays in biotechnology
  July-22-09
605
Challenges and opportunities for enhancing biotechnology and technology transfer in developing countries
  July-22-09
606
Moral and ethical issues in plant biotechnology
  July-22-09
607
Biotechnology and allergic risk
  July-22-09
608
Plant biotechnology and its international regulation - FAO’s initiative
  July-22-09
609
Research and application of biotechnology in textile industries in China
  July-15-09
610
Industrial and biotechnological application of laccases : A review
  July-15-09
611
Harnessing sorghum and millet biotechnology for food and health
  July-15-09
612
Potato in the age of biotechnology
  July-15-09
613
Molecular advances and novel directions in food biotechnology innovation
  July-15-09
614
Biotechnology in minerals processing : technological breakthroughs creating value
  July-15-09
615
Effects of biotechnology on biodiversity : herbicide-tolerant and insect-resistant GM crops
  July-08-09
616
Agricultural biotechnology and poverty reduction in low-income countries
  July-08-09
617
White biotechnology : differences in US and EU approaches?
  July-08-09
618
The application of biotechnology to nutrition : an overview
  July-08-09
619
The use of consumption data to assess exposure to biotechnology-derived foods and feasibility of identifying effects on human health through post-market monitoring
  July-08-09
620
Forms of creation of industrial clusters in biotechnology
  July-08-09
621
Advanced agricultural biotechnologies and sustainable agriculture
  July-01-09
622
Electrochemical treatment of textile dyes and dyehouse effluents
  July-01-09
623
Improving iron, zinc and vitamin A nutrition through plant biotechnology
  July-01-09
624
Biotechnology in the global agri-food system
  July-01-09
625
Indicating the parameters of the state of degradation of municipal solid waste
  July-01-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร