เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 651 - 675 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
651
Recovery of value-added globular proteins from tannery wastewater using PEG-salt aqueous two-phase system
  May-22-09
652
Microbial degradation of the detoxification products of mustard from the Russian chemical weapons stockpile
  May-22-09
653
Electrochemical treatment of diluted cyanide aqueous wastes
  May-22-09
654
Life cycle assessment of ISPRA Mark 9 thermochemical cycle for nuclear hydrogen production
  May-22-09
655
Standard biodiesel from soybean oil by a single chemical reaction
  May-22-09
656
Analyzing biodiesel : standards and other methods
  May-22-09
657
Estimating the selectivity of ozone in the removal of polyphenols from vinasse
  May-15-09
658
Investigation of adsorption of lead, mercury and nickel from aqueous solutions onto carbon aerogel
  May-15-09
659
Microbial uptake of diesel oil sorbed on soil and oil spill clean-up sorbents
  May-15-09
660
Millennium ecosystem assessment : Research needs
  May-15-09
661
Crumb rubber filtration: a potential technology for ballast water treatment
  May-15-09
662
Double-functional characteristics of a surface molecular imprinted adsorbent with immobilization of nano-TiO2
  May-15-09
663
Ethanolysis of castor and cottonseed oil : a systematic study using classical catalysts
  May-08-09
664
Development of sawdust cooking
  May-08-09
665
Adsorption of chromium(VI) from water by clays
  May-08-09
666
Study of styrene butadiene rubber and sodium methyl cellulose as binder for negative electrodes in lithium-ion batteries
  May-08-09
667
Treatment of highly-concentrated phenol wastewater with an extractive membrane reactor using silicone rubber
  May-08-09
668
Removal of phenol and chlorophenols from water with reusable dye-affinity hollow fibers
  May-08-09
669
Removal and recovery of metal ion from acid mine drainage using lignite - a low cost sorbent
  May-01-09
670
Distribution of extractable fractions of heavy metals in sludge during the wastewater treatment process
  May-01-09
671
Biosorption of copper and lead ions by waste beer yeast
  May-01-09
672
Heavy metal removal from automobile shredder residues (ASR)
  May-01-09
673
Gas chromatographic analysis and aerosol mass spectrometer measurement of diesel exhaust particles composition
  May-01-09
674
Determination of lead in environmental water by a backward light scattering technique
  May-01-09
675
The production of fatty acid isopropyl esters and their use as a diesel engine fuel
  April-22-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร