เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 676 - 700 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
676
The viscosities of three biodiesel fuels at temperatures up to 300 C
  April-22-09
677
Conceptual design and selection of a biodiesel fuel processor for a vehicle fuel cell auxiliary power unit
  April-22-09
678
Hearing loss in workers exposed to toluene and noise
  April-22-09
679
The densities of three biodiesel fuels at temperatures up to 300 °C
  April-22-09
680
Biodiesel from an alkaline transesterification reaction of soybean oil using ultrasonic mixing
  April-22-09
681
Effect of activation type on bioregeneration of various activated carbons loaded with phenol
  April-15-09
682
Nanosensors in environmental analysis
  April-15-09
683
Volatile organic compounds and pulmonary function in the third national health and nutrition examination survey, 1988-1994
  April-15-09
684
Nanotechnologies for environmental cleanup
  April-15-09
685
Chromium adsorption by aligned carbon nanotubes supported ceria nanoparticles
  April-15-09
686
Improved AOX degradation in UV oxidative waste water treatment by dialysis with nanofiltration membrane
  April-15-09
687
A cancer risk assessment of inner city teenagers living in New York city
  April-08-09
688
Chemical and biological changes during composting of different organic wastes and assessment of compost maturity
  April-08-09
689
Polymer nanocomposite foams
  April-08-09
690
Institutionalizing urban forestry as a “biotechnology” to improve environmental quality
  April-08-09
691
Nanotechnology in environmental protection and pollution
  April-08-09
692
Nanotechnology, nanomedicine, and the development of new, effective therapies for cancer
  April-08-09
693
Antioxidant activities of enzymatic extracts from brown seaweeds
  April-01-09
694
Conversion of sunlight to electric power by nanocrystalline dye-sensitized solar cells
  April-01-09
695
Biosensors for life quality design, development and applications
  April-01-09
696
Polyurethane/clay nanocomposites foams: processing, structure and properties
  April-01-09
697
Room temperature molten salt as electrolyte for carbon nanotube-base delectric double layer capacitors
  April-01-09
698
Waste spider crab shell and derived chitin as low-cost materials for cadmium and lead removal
  April-01-09
699
How much will it cost to save grassland diversity?
  March-22-09
700
A DNA microarray system for forensic SNP analysis
  March-22-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร