เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 701 - 725 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
701
Network thinking in ecology and evolution
  March-22-09
702
Preparation of an Ag-TiO2 photocatalyst coated on activated carbon by MOCVD
  March-22-09
703
Writing with conducting polymer
  March-22-09
704
Genomics of the evolutionary process
  March-22-09
705
The role of carbon in fuel cells
  March-15-09
706
Influence of process parameters on the viscoelastic behavior of NBR-cell 2-nanocomposite-mixtures
  March-15-09
707
Membrane technology in degumming, dewaxing, deacidifying, and decolorizing edible oils
  March-15-09
708
Development and validation of a methodology for dose calculation in electron beam irradiation of complex-shaped foods
  March-15-09
709
Analysis of bacterial strains with pyrolysis-gas chromatography/differential mobility spectrometry
  March-15-09
710
Enzymatic production of biodiesel from cotton seed oil using t-butanol as a solvent
  March-15-09
711
High quality biodiesel production from a microalga Chlorella protothecoides by heterotropic growth in fermenters
  March-08-09
712
Preparation of biodiesel from waste cooking oil via two-step catalyzed process
  March-08-09
713
Acid-catalyzed production of biodiesel from waste frying oil
  March-08-09
714
A new method for preparing raw material for biodiesel production
  March-08-09
715
Lipase-mediated conversion of vegetable oils into biodiesel using ethtyl acetate as acyl acceptor
  March-08-09
716
The potential of restaurant waste lipids as biodiesel feedstocks
  March-08-09
717
ITS-90 non-uniqueness from PRT subrange inconsistencies over the range 24.56 K to 273.16K
  March-01-09
718
Nano-Inks
  March-01-09
719
Safe handling of nanotechnology
  March-01-09
720
An upper bound to the frequency dependence of the cryogenic vacuum-gap capacitor
  March-01-09
721
Accurate determination of the surface normal for the reliable measurement of ultra-thin SiO2 thickness by x-ray photoelectron spectroscopy
  March-01-09
722
Weighty Matters
  March-01-09
723
Fishing elevates variability in the abundance of exploited species
  February-22-09
724
Removal of nikel(II) from aqueous solution by carbon nanotubes
  February-22-09
725
Batch production of biosurfactant with foam fractionation
  February-22-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร