เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 726 - 750 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
726
A determination of Plank’s constant from radiometric measurements
  February-22-09
727
Determination of the uncertainties for ITS-90 realization by SPRTs between fixed points
  February-22-09
728
Continuous production of biosurfactant with foam fractionation
  February-22-09
729
Estimation of fouling in a plate heat exchanger through the application of neural networks
  February-16-09
730
Elastomer-keratin composites
  February-16-09
731
Dry friction and sliding behavior of organoclay reinforced thermoplastic polyurethane rubbers
  February-16-09
732
Physical and dynamic mechanical properties of silica filled nitrile rubber modified with epoxidised natural rubber
  February-16-09
733
Conductive long fibre reinforced thermoplastics by using carbon nanofibres
  February-16-09
734
Shigella as a foodborne pathogen and current methods for detection in food
  February-16-09
735
Biodiesel production from heterotrophic microalgal oil
  February-08-09
736
Energy efficiency and potential of cassava fuel ethanol in Guangxi region of china
  February-08-09
737
Biodiesel from Jojoba oil-wax: transesterification with methanol and properties as a fuel
  February-08-09
738
Direct electron transfer of horseradish peroxidase and its biosensor based on chitosan and room temperature ionic liquid
  February-08-09
739
Biosensors for life quality design, development and applications
  February-08-09
740
Degradation of biodiesel under storage conditions
  February-08-09
741
Biodegradable nanocomposites from cellulose acetate: mechanical, morphological, and thermal properties
  February-01-09
742
Energy consumption analysis of integrated flowsheets for production of fuel ethanol from lignocellulosic biomass
  February-01-09
743
Ethanol production from acid hydrolysate of wood biomass using the flocculating yeast Saccharomyces cerevisiae strain KF-7
  February-01-09
744
Improving the technical, environmental and social performance of wind energy systems using biomass-based energy storage
  February-01-09
745
Physical and thermochemical characterization of rice husk char as a potential biomass energy source
  February-01-09
746
Wheat straw and peat for fuel pellets - organic compounds from combustion
  February-01-09
747
Biotechnological approaches to cassava protein improvement
  January-22-09
748
Utilization of green seed canola oil for biodiesel production
  January-22-09
749
A novel method for synthesis of silica nanoparticles
  January-22-09
750
Study on the effect of cultivation parameters and pretreatment on Rhizopus oryzae cell-catalyzed transesterification of vegetable oils for biodiesel production
  January-22-09

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร