เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 76 - 100 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
76
Fly ash in landfill top covers – a review
  March-24-16
77
Mechanical and microstructural properties of “wet” alginate and composite films containing various carbohydrates
  February-25-16
78
New trends in pesticide residue analysis in cereals, nutraceuticals, baby foods, and related processed consumer products
  February-25-16
79
Culture-independent rapid detection methods for bacterial pathogens and toxins in food matrices
  January-25-16
80
Determination of milk fat adulteration with vegetable oils and animal fats by gas chromatographic analysis
  January-25-16
81
New concept of desserts with no added sugar
  January-22-16
82
Application of electron paramagnetic resonance spectroscopy for investigating antioxidant activity of selected herbs
  December-25-15
83
Is there a potential consumer market for low-sodium fermented sausages?
  December-25-15
84
Sous vide cooking: A review
  December-21-15
85
Molecular gastronomy : a new emerging scientific discipline
  December-11-15
86
Perlite derived foam glass with low thermal expansion
  November-20-15
87
Quantification of free formaldehyde in carrageenan and processed Eucheuma seaweed using high-performance liquid chromatography
  November-20-15
88
Non-destructive detection of pesticide residues in cucumber using visible/ near-infrared spectroscopy
  October-25-15
89
Arsenic in rice and diets of children
  October-25-15
90
Predictive microbiology coupled with gas (O2/CO2) transfer in food/packaging systems : how to develop an efficient decision support tool for food packaging dimensioning
  September-25-15
91
Phytochemical investigation of Cycas circinalis and Cycas revoluta leaflets : moderately active antibacterial biflavonoids
  September-25-15
92
Migrated phthalate levels into edible oils
  September-25-15
93
Prevention of toxigenic fungal growth in stored grains by carbon dioxide detection
  September-25-15
94
Evolution of the patent information world - challenges of yesterday, today and tomorrow
  September-25-15
95
Low cost adsorbents from agricultural waste for removal of dyes
  September-25-15
96
Simultaneous determination of sweeteners in beverages by LC-MS/MS
  September-25-15
97
Multi-cereal beverage fermented by Lactobacillus Helveticus and Saccharomyces Cerevisiae
  September-25-15
98
Control of histamine-producing bacteria and histamine formation in fish muscle by trisodium phosphate
  September-25-15
99
Influence of deep-frying using various commercial oils on acrylamide formation in French fries
  September-25-15
100
Innovation and development of a new recycled glass material
  September-25-15

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร