เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 751 - 775 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
751
Barrier properties of polymer nanocomposites
  January-22-09
752
Clean process for propanal oxidation to lactic acid
  January-22-09
753
A process model to estimate biodiesel production costs
  January-15-09
754
Development of a quantitative real-time PCR method to enumerate total bacterial counts in ready-to-eat fruits and vegetables
  January-15-09
755
Biomarker discovery by proteomics : challenges not only for the analytical chemist
  January-15-09
756
Ethanol fermentation of starch from field peas
  January-15-09
757
Municipal solid waste management from a system perspective
  January-15-09
758
Improvement of paint effluents coagulation using natural and synthetic coagulant aids
  January-15-09
759
The car and fuel of the future
  January-08-09
760
Electric power required in the world by 2050 with hydrogen fuel production - Revised
  January-08-09
761
Biohydrogen gas production from food processing and domestic wastewaters
  January-08-09
762
Leaching behavior of low level organic pollutants contained in cement-based materials : Experimental methodology and modeling approach
  January-08-09
763
Polymeric materials for impact and energy dissipation
  January-08-09
764
Polychlorinated naphthalenes and other chlorinated tricyclic aromatic hydrocarbons emitted from combustion of polyvinylchloride
  January-08-09
765
The economics of large-scale wind power in a carbon constrained world
  January-01-09
766
Laboratory investigation on tsunami run-up
  January-01-09
767
Biodiesel production using a membrane reactor
  January-01-09
768
Biodiesel production : a review
  January-01-09
769
Oil spill detection by satellite remote sensing
  January-01-09
770
Biodiesel processing and production
  January-01-09
771
Mutation induced by ultraviolet light
  December-22-08
772
Production of biodiesel from waste frying oils
  December-22-08
773
Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment
  December-22-08
774
Solubility of multi-component biodiesel fuel systems
  December-22-08
775
Bioethanol
  December-22-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร