เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 776 - 800 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
776
Solid oxide fuel cell technology - features and applications
  December-22-08
777
On hydrogen and hydrogen energy strategies I : current status and needs
  December-15-08
778
Wind power planning: assessing long-term costs and benefits
  December-15-08
779
Design and analysis of stand-alone hydrogen energy systems with different renewable sources
  December-15-08
780
Environmental impacts from the solar energy technologies
  December-15-08
781
A new gaseous and combustible form of water
  December-15-08
782
Ethanol-diesel fuel blends – a review
  December-15-08
783
Mahua oil (Madhuca indica seed oil) methyl ester as biodiesel-preparation and emission characteristics
  December-08-08
784
The effect of rapeseed oil methyl ester on direct injection diesel engine performance and exhaust emissions
  December-08-08
785
The benefits of integrated treatment of wastes for the production of energy
  December-08-08
786
Possible methods for biodiesel production
  December-08-08
787
Performance and emission evaluation of a diesel engine fueled with methyl esters of rubber seed oil
  December-08-08
788
Removal of pharmaceuticals and fragrances in biological wastewater treatment
  December-08-08
789
The influence of activated carbon surface properties on the adsorption of the herbicide molinate and the bio-regeneration of the adsorbent
  December-01-08
790
Understanding biotoxicity for reusability of municipal solid waste incinerator (MSWI) ash
  December-01-08
791
Global biomass fuel resources
  December-01-08
792
Economics of biomass energy utilization in combustion and gasification plants : effects of logistic variables
  December-01-08
793
Photocatalytic water treatment: solar energy applications
  December-01-08
794
Bridging the gaps between agricultural policy, land-use and biodiversity
  December-01-08
795
Study of the use of paper manufacturing waste in plaster composite mixtures
  November-26-08
796
Indoor air quality for chemical and ultrafine particle contaminants from printers
  November-26-08
797
Removal of zinc from dilute aqueous solutions by galvanochemical treatment
  November-26-08
798
Adsorption thermodynamic and kinetic studies of trihalomethanes on multiwalled carbon nanotubes
  November-26-08
799
The effect of mechanically and chemically activated fly ashes on mortar properties
  November-26-08
800
Evaluation of the possibility of contamination of sea water by metal ions present in fuel oil
  November-26-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร