เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 801 - 825 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
801
Biodiesel production via non-catalytic SCF method and biodiesel fuel characteristic
  November-20-08
802
Acid rain in Europe and the United States: an update
  November-20-08
803
Li-ion batteries and portable power source prospects for the next 5-10 years
  November-20-08
804
Ethanolic fermentation of acid pre-treated starch industry effuents by recombinant Saccharomyces cerevisiae strains
  November-20-08
805
Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a diesel engine
  November-20-08
806
Biodiesel production from waste cooking oil: 2. economic assessment and sensitivity analysis
  November-20-08
807
Addition of dissolved wood components to improve the delignification rate and pulp yield in hardwood kraft pulping
  September-22-08
808
Laboratory simulation of the effects of refining on paper formation
  September-22-08
809
Characterization of focused high frequency ultrasonic removal of thermally fused toner from paper surfaces – an experimental study
  September-22-08
810
Preparation and characterization of activated carbon from Terminalia arjuna nut with zinc chloride activation for the removal of phenol from wastewater
  September-22-08
811
Influence of fluorescent whitening agents on ultraviolet protection of pretreated cotton
  September-22-08
812
Antimicrobial functions for synthetic fibers: recent developments
  September-22-08
813
The preparation, properties and application of carbon fibers for SPME
  September-22-08
814
Removal of organic compounds by alginate gel beads with entrapped activated carbon
  September-22-08
815
Specific contact area and the tensile strength of paper
  September-15-08
816
Glass-ceramic composites with strontium hexaferrite ultrafine particles in the SrO-Fe2O3-B2O3-SiO2 system
  September-15-08
817
Use of bypass cement dust for production of glass ceramic materials
  September-15-08
818
Reasons of strength loss in recycled pulp
  September-15-08
819
Sodium borohydride assisted hydrogen peroxide bleaching process for mechanical pulps
  September-15-08
820
A new technique to measure paper roughness
  September-15-08
821
White pitch deposition and styrene-butadiene-rubber binder content in paper mill process waters
  September-15-08
822
Preparation and properties of glasses and glass-ceramics based GeSe2-Sb2Se3 and halides
  September-15-08
823
Use of phase diagrams to guide ceramic production from wastes
  September-08-08
824
Glass ceramic foams from coal ash and waste glass: production and characterisation
  September-08-08
825
Saving energy in kiln firing
  September-08-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร