เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 826 - 850 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
826
Sodium borohydride assisted hydrogen peroxide bleaching process for mechanical pulps
  September-15-08
827
A new technique to measure paper roughness
  September-15-08
828
White pitch deposition and styrene-butadiene-rubber binder content in paper mill process waters
  September-15-08
829
Preparation and properties of glasses and glass-ceramics based GeSe2-Sb2Se3 and halides
  September-15-08
830
Use of phase diagrams to guide ceramic production from wastes
  September-08-08
831
Glass ceramic foams from coal ash and waste glass: production and characterisation
  September-08-08
832
Saving energy in kiln firing
  September-08-08
833
Gas-filled material based on butadiene-acrylonitrile and butadiene-styrene rubbers and PVC
  September-08-08
834
Recent advancements in the processing of mullite ceramics, part 1
  September-08-08
835
Granite processing waste as a source of flux for the production of acid resistant sewage bricks
  September-08-08
836
Fracture toughness testing for advanced technical ceramics: internationally agreed good practice
  September-08-08
837
Reactive-templated grain growth processing for lead free piezoelectric ceramics
  September-08-08
838
Effect of construction on mechanical behavior of fabric reinforced rubber
  September-01-08
839
Comparisons and contrasts in rubber-metal bonding using eight polymer types
  September-01-08
840
Dispersion of layered organosilicates in isobutylene-based elastomers
  September-01-08
841
Development of a rubber pressure moulding technique for fiber reinforced plastics
  September-01-08
842
Physical property changes in commercial natural rubbers during long term storage
  September-01-08
843
Developments in oriented polymers, 1970-2004
  September-01-08
844
Methods of forecasting changes of the properties of polymeric products
  September-01-08
845
Retention characteristics and practical applications of carbon sorbents
  August-22-08
846
Quantitative analysis of the 26 allergens for cosmetic labeling in fragrance raw materials and perfume oils
  August-22-08
847
A surfactant / biopolymer stabilizer for emulsions
  August-22-08
848
Determination of residue of 446 pesticides in fruits and vegetables by three-cartridge solid phase extraction-gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry
  August-22-08
849
Intraparticle diffusion of cadmium and zinc ions during adsorption from aqueous solution on activated carbon
  August-22-08
850
Measuring quaternary ammonium cleaning agents with ion selective electrodes
  August-22-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร