เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 851 - 875 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
851
Advances in polymers for hair coloring
  August-16-08
852
From skin warming foam to octoxynol safety
  August-16-08
853
A cinnamate sunscreen
  August-16-08
854
Cell growth-promoting peptides and other topics
  August-16-08
855
Delivery review – looking at liposomes
  August-16-08
856
Stimulation of dermal and epidermal metabolism : an approach to anti-aging
  August-16-08
857
Extraction of petroleum hydrocarbons from soil using supercritical argon
  August-08-08
858
Shampoo formulation : the Basics
  August-08-08
859
Strategies for solvent selection - a literature review
  August-08-08
860
A comparison of liquid and supercritical carbon dioxide as an extraction solvent for plating bath treatment
  August-08-08
861
Supercritical fluid extraction of potential migrants from paper and board intended for use as food packaging materials
  August-08-08
862
New trends in solid-phase extraction
  August-08-08
863
Novel and innovative non-cyanide silver process: a report on commercial plating experiences
  August-01-08
864
Safety, health or the environment - which comes first?
  August-01-08
865
Supercritical fluid extraction of grape seed oil and subsequent separation of free fatty acids by high-speed counter-current chromatography
  August-01-08
866
CO2 laser-induced metal deposition on epoxy resin boards from aqueous solution
  August-01-08
867
Understand basic engineering codes: Here’s an overview of the nature, use and limitations of US industrial standards
  August-01-08
868
Electrodeposition of zinc from acetate baths
  August-01-08
869
Determination of chlorobenzenes in water by drop-based liquid-phase microextraction and gas chromatography-electron capture detection
  July-22-08
870
Molecularly imprinted on-line solid-phase extraction combined with flow-injection chemiluminescence for tetracycline
  July-22-08
871
The competitive cost of antibiotic resistance in Mycobacterium tuberculosis
  July-22-08
872
Solid–supported room temperature phosphorescence from aflatoxins for analytical detection of Aspergillus spp. strains
  July-22-08
873
Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in chicken eggs by matrix solid phase dispersion
  July-22-08
874
Size matters: MPC polymer is claimed to imitate the biological membrane of the skin
  July-22-08
875
Evaluation of SafTest™ Methods for monitoring frying oil quality
  July-22-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร