เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 876 - 900 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
876
Validation study on 660 pesticide residues in animal tissues by gel permeation chromatography cleanup/ gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry
  July-22-08
877
Dispersive liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-flame photometric detection very simple, rapid and sensitive method for the determination of organophosphorus pesticides in water
  July-22-08
878
Solar–light assisted removal of arsenic from natural waters: effect of iron and citrate concentrations
  July-16-08
879
Synthesis of a chitosan-based chelating resin and its application to the selective concentration and ultratrace determination of silver in environmental water samples
  July-16-08
880
Determination of methylmercury and estimation of total mercury in seafood using high performance liquid chromatography (HPLC) and inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS): method development and validation
  July-16-08
881
Development of multiclass methods for drug residues in eggs: hydrophilic solid-phase extraction cleanup and liquid chromatography/tandem mass spectrometry analysis of tetracycline, fluoroquinolone, sulfonamide, and β-lactam residues
  July-16-08
882
Digital image-based titrations
  July-16-08
883
Destruction of cyanide in water using n-chlorinated secondary sulfonamide-substituted macroporous poly (styrene-co-divinylbenzene)
  July-16-08
884
Optimization of operating conditions of axially and radially viewed plasmas for the determination of trace element concentrations from ultrasound-assisted digests of soil samples contaminated by lead pellets
  July-16-08
885
Evaluation of certified reference materials for oxidation-reduction titration by precise coulometric titration and volumetric analysis
  July-16-08
886
Inhibition of browning by antibrowning agents and phenolic acids or cinnamic acid in the glucose-lysine model
  July-08-08
887
Feasibility study on qualitative and quantitative analysis in tea by near infrared spectroscopy with multivariate calibration
  July-08-08
888
Water analysis: Emerging contaminants and current issues
  July-08-08
889
Separation of DNA with different configuarations on flat and nanopatterned surfaces
  July-08-08
890
Supercritical fluid chromatography, pressurized liquid extraction, and supercritical fluid extraction
  July-08-08
891
Chemometrics
  July-08-08
892
Molecular fluorescence, phosphorescence, and chemiluminescence spectrometry
  July-08-08
893
Selective removal of tannins from medicinal plant extracts using a collagen fiber adsorbent
  July-08-08
894
Oleosomes : natural, self-emulsifying systems
  July-08-08
895
Long-term stability of pure standards and stock standard solutions for the determination of pesticide residues using gas chromatography
  July-01-08
896
Feasibility study of a reference material for water chemistry: long term stability of triazine and phenylurea residues stored in vials or on polymeric sorbents
  July-01-08
897
Determination of chlorine dioxide in water by gas chromatography-mass spectrometry
  July-01-08
898
Determination of magnesium in foods by single-sweep polarography
  July-01-08
899
Correlation of visual perceptions of cleanliness and reported cleaning practices with measures of microbial contamination in home refrigerators
  July-01-08
900
Organochlorine pesticides and their usages in Thailand: a review
  July-01-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร