เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 901 - 925 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
901
New hydrophilic materials for solid-phase extraction
  July-01-08
902
Methods for rapid detection of chemical and veterinary drug residues in animal foods
  July-01-08
903
Advance in polymers for hair styling
  July-01-08
904
Nanoscratch studies of uncoated and coated ceramic matrix composite materials
  June-22-08
905
Importance of surface tension characterization for food, pharmaceutical and packaging products: a review
  June-22-08
906
Sunlight express
  June-22-08
907
Recent developments in processing and surface modification of hydroxyapatite
  June-22-08
908
Ink detachment and redeposition in alkali flotation deinking systems
  June-22-08
909
Corrosion of low level vitrified radioactive waste in a loamy soil
  June-22-08
910
Migration studies to assess the safety in use of a new antioxidant active packaging
  June-22-08
911
A glass-ceramic derived from high TiO2- containing slag: microstructural development and mechanical behavior
  June-22-08
912
Fabrication of a porous bioactive glass-ceramic using room-temperature freeze casting
  June-22-08
913
Ageing of flexible polyurethane foams and determination of their service life under different climatic conditions
  June-15-08
914
Synthesis of a cation-exchange resin based on chemically modified bentonite
  June-15-08
915
Composite based on recycled polyethylene
  June-15-08
916
Temperature limit for fullerene C60 as an antioxidant in the thermal oxidation of polymers
  June-15-08
917
New advances in millable urethanes
  June-15-08
918
Two-component high-solid polyurethane coating systems based on soy polyols
  June-15-08
919
Selenium emissions from glass melting furnaces: formation, sampling and analysis
  June-15-08
920
Properties of binary GeO2-SiO2- glasses
  June-15-08
921
Transparent glass-ceramics based on ZnO crystals
  June-15-08
922
Enzymatic and hydrolytic degradation of poly(ε-caprolactone) in natural conditions
  June-08-08
923
Influence of natural biomaterials on the elastic properties of starch-derived films: an optimization study
  June-08-08
924
Characteristics of combustion of filled polyurethane foams
  June-08-08
925
Thermal ageing of thermoplastic elastomeric natural rubber-low density polyethylene blends
  June-08-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร