เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 926 - 950 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
926
Wood extrusion: opportunity or challenge for PVC
  June-08-08
927
Properties of modified thermoplastics used in road marking
  June-08-08
928
Adhesive compositions for the bonding of polymer and silicate concretes
  June-08-08
929
Relationship between particle size and molecular weight of rubber from Hevea brasiliensis
  June-08-08
930
Non-destructive method for determining the elastic modulus of polytetrafluoroethylene
  June-08-08
931
The effect of silica dispersion on physical properties
  June-07-08
932
Fundamentals of curing elastomers with peroxides and coagents
  June-01-08
933
Waste not, want not - an inexpensive glass-ceramic from waste
  June-01-08
934
Some geometric considerations for rubber-metal bond test specimens
  June-01-08
935
Finite element method for the study of belt edge delaminations in truck tires
  June-01-08
936
Natural rubber silica composite – in-situ formation
  June-01-08
937
Network changes in recycled rubber
  June-01-08
938
Critical deformation parameters of highly filled rubbers during flow in a channel of circular cross-section
  June-01-08
939
Numerical simulation of thermal oxidation in automotive tires
  June-01-08
940
Use of chloroprene latex for the impregnation of non-woven material
  June-01-08
941
Thiourea accelerators in the vulcanization of butyl elastomers
  June-01-08
942
Analysis of the performance of glass melting processes as a basis for advanced glass production
  May-22-08
943
Polymerisation of styrene with dispersion of natural bentonite
  May-22-08
944
Polymers in electronics: plastics applications expand, keeping pace with industry needs
  May-22-08
945
Lightweight ceramic composite armour system
  May-22-08
946
Glass-ceramics prepared by waste fluorescent glass
  May-22-08
947
R-curve behavior of dental ceramic materials
  May-22-08
948
Crystallization behaviour of glasses produced from fly ash
  May-22-08
949
Production of glass-ceramic from incinerator fly ash
  May-22-08
950
Fabrication of transparent silica glass by powder sintering
  May-22-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร