เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 926 - 950 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
926
Waste not, want not - an inexpensive glass-ceramic from waste
  June-01-08
927
Some geometric considerations for rubber-metal bond test specimens
  June-01-08
928
Finite element method for the study of belt edge delaminations in truck tires
  June-01-08
929
Natural rubber silica composite – in-situ formation
  June-01-08
930
Network changes in recycled rubber
  June-01-08
931
Critical deformation parameters of highly filled rubbers during flow in a channel of circular cross-section
  June-01-08
932
Numerical simulation of thermal oxidation in automotive tires
  June-01-08
933
Use of chloroprene latex for the impregnation of non-woven material
  June-01-08
934
Thiourea accelerators in the vulcanization of butyl elastomers
  June-01-08
935
Analysis of the performance of glass melting processes as a basis for advanced glass production
  May-22-08
936
Polymerisation of styrene with dispersion of natural bentonite
  May-22-08
937
Polymers in electronics: plastics applications expand, keeping pace with industry needs
  May-22-08
938
Lightweight ceramic composite armour system
  May-22-08
939
Glass-ceramics prepared by waste fluorescent glass
  May-22-08
940
R-curve behavior of dental ceramic materials
  May-22-08
941
Crystallization behaviour of glasses produced from fly ash
  May-22-08
942
Production of glass-ceramic from incinerator fly ash
  May-22-08
943
Fabrication of transparent silica glass by powder sintering
  May-22-08
944
Coating and diffusion studies to improve the performance of silica glass crucibles for the preparation of semiconducting silicon single crystals
  May-22-08
945
Mechanical behaviour and fracture toughness evaluation of rubber toughened polypropylene nanocomposites
  May-15-08
946
Electrically conductive polymer composites based on non-stoichiometric titanium nitrides
  May-15-08
947
Prospects of conducting polymers in biosensors
  May-15-08
948
New approaches for the prediction of adhesion in 2-shot injection moulding
  May-15-08
949
Processing, sintering and properties of MgO/CaZrO3 and MgO/ZrO2 composites
  May-15-08
950
Use of scrap glass as raw material for porcelain stoneware tiles
  May-15-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร