เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 951 - 975 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
951
Accelerated ageing of copy papers containing recycled fibre
  May-15-08
952
A Novel tool for studying the yellowing phenomenon during delignification and bleaching of pulp
  May-15-08
953
Comparison of the sealing function of co- and terfluoropolymer materials
  May-15-08
954
Experimental investigation of ultrasonic machining of an alumina-based ceramic composite
  May-15-08
955
Effect of green density on the thermomechanical properties of a ceramic during sintering
  May-08-08
956
Biodegradable jute cloth reinforced thermoplastic copolyester composites: fracture and failure behaviour
  May-08-08
957
Compliant and low-cost humidity nanosensors using nanoporous polymer membranes
  May-08-08
958
Nanoexplosion synthesis of multimetal oxide ceramic nanopowders
  May-08-08
959
Coloration of textiles with self-dispersible carbon black nanoparticles
  May-08-08
960
Cotton dyeing for reactive dyes in cottage level
  May-08-08
961
Storage stability of ketones on carbon adsorbents
  May-08-08
962
An Economical alternative to heat-activated pressure-sensitive tapes
  May-08-08
963
Microdispersion of carbon blacks in rubber
  May-08-08
964
The Preparation of cordierite from talc, fly ash, fused silica and alumina mixture
  May-01-08
965
The Influence of various additions on a glass-ceramic matrix composition based on industrial waste
  May-01-08
966
Properties of polypropylene modified with elastomers
  May-01-08
967
Real improvements for “Fake Wood”
  May-01-08
968
Nanocomposites – a new material design concept
  May-01-08
969
Computer simulation of stress distribution during Vickers hardness testing of WC-6Co
  May-01-08
970
Nucleation and crystallization kinetics of glass derived from incinerator fly ash waste
  May-01-08
971
Crystalline phase control of glass ceramics obtained from sewage sludge fly ash
  May-01-08
972
A Study on the preparation of CMAS glass-ceramics by in situ crystallization
  May-01-08
973
Processing of cellular glass ceramics
  April-22-08
974
Improving ceramic armor performance with better materials
  April-22-08
975
Modelling variation of textile fabric permeability at mesoscopic scale
  April-22-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร