เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 976 - 1000 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
976
Computer simulation of stress distribution during Vickers hardness testing of WC-6Co
  May-01-08
977
Nucleation and crystallization kinetics of glass derived from incinerator fly ash waste
  May-01-08
978
Crystalline phase control of glass ceramics obtained from sewage sludge fly ash
  May-01-08
979
A Study on the preparation of CMAS glass-ceramics by in situ crystallization
  May-01-08
980
Processing of cellular glass ceramics
  April-22-08
981
Improving ceramic armor performance with better materials
  April-22-08
982
Modelling variation of textile fabric permeability at mesoscopic scale
  April-22-08
983
Advanced melting
  April-22-08
984
Not your same old polymers: same monomers, new polymers
  April-22-08
985
Analysis of deteriorated rubber-based pressure sensitive adhesive by pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry and attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectrometry
  April-22-08
986
Modification of poly(vinyl alcohol) with lactose and calcium lactate: potential filler from dairy industry
  April-22-08
987
Low and high temperature degradation of polymer/in situ silica hybrid nanocomposites
  April-22-08
988
Effect of temperature on tensile properties of HDPE pipe material
  April-22-08
989
Comparison between electron-beam and chemical crosslinking of silicone rubber
  April-15-08
990
Positive synergy between steel-fibres and rubber aggregates: effect on the resistance of cement-based mortars to shrinkage cracking
  April-15-08
991
Dynamic vulcanization of reclaimed tire rubber and high density polyethylene blends
  April-15-08
992
Characterization of silicone rubber membrane materials at low temperature and low pressure conditions
  April-15-08
993
Thermal ozone and gamma ageing of styrene butadiene rubber and poly(ethylene-co-vinyl acetate) blends
  April-15-08
994
Reclaiming of ground rubber tire (GRT) by a novel reclaiming agent
  April-15-08
995
A new approach to optimize cure cycle of a tire using DSC
  April-15-08
996
Tyre rubber waste recycling in self-compacting concrete
  April-15-08
997
Improved processing stabilizer systems
  April-15-08
998
Properties of concrete pedestrian block mixed with crumb rubber
  April-08-08
999
Science and technology of rubber reclamation with special attention to NR-based waste latex products
  April-08-08
1000
Mechanical properties of short glass fibre reinforced and functionalized rubber-toughened PET blends
  April-08-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร