เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 25 จากทั้งหมด 1813 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
1
กรอบแนวคิดของผู้บริโภคเจนซีกับสินค้าความงาม
  3/12/2561
2
ผลของคุณสมบัติของสบู่และประเภทสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารต่อระดับการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของสบู่ที่เติมในเครื่องจ่ายสบู่สำหรับล้างมือ
  12/11/2561
3
พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีสมบัติต้านเชื้อไวรัส : ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหาร
  1/9/2561
4
การใช้โพแทสเซียมคลอไรด์เป็นสารทดแทนเกลือโซเดียม : การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารสิทธิบัตร
  25/8/2561
5
วิทยาการข้อมูล : ความท้าทายและทิศทาง
  7/5/2561
6
การศึกษาเกี่ยวกับแสงสีฟ้าที่ทำให้ผิวเสียและวิธีป้องกัน
  6/5/2561
7
การปรับปรุงด้านความปลอดภัยในโรงหลอมโดยการใช้เครื่องกลอัจฉริยะ
  1/4/2561
8
อุปสรรคในปัจจุบันต่อความสามารถสื่อสารระหว่างระบบที่ต่างกันของเทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับระดับขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
  16/3/2561
9
การควบคุมการเกิดฮีสตามีนในขั้นตอนการนึ่งปลาทูน่า
  11/2/2561
10
ทำไมโรคไขมันพอกตับชนิดไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ถึงพบมากมาย?
  20/1/2561
11
การใช้เตาเผาอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตเซรามิกล้าสมัยไปหรือไม่
  5/1/2561
12
ผลของการหมักกิมจิด้วยเกลือที่แตกต่างกันต่อการเกิดเมตาบอลิซึมและโปรไฟล์แบคทีเรีย
  25/12/2560
13
การศึกษาการกำจัดแคดเมียมในข้าวด้วยวิธีการหมักของเชื้อจุลินทรีย์
  25/12/2560
14
ผลิตภัณฑ์กันแดดของคุณกันรังสีอินฟราเรดได้หรือไม่ : นวัตกรรมใหม่ของวิธีการวัดค่าป้องกันรังสีอินฟราเรดในห้องปฏิบัติการ
  1/12/2560
15
สมูทตี้ผลไม้สูตรถั่วเลนทิลแดงกับการช่วยเพิ่มความอิ่ม
  1/11/2560
16
การตรวจวิเคราะห์กรดอะมิโนอิสระ กรดอินทรีย์ และนิวคลีโอไทด์ในน้ำส้มสายชูที่มีขายตามท้องตลาด
  20/10/2560
17
การผลิตและประเมินวัสดุอ้างอิงสำหรับทดสอบความชื้น เถ้า มวลไขมันรวม และค่าความเป็นกรดจากการไทเทรตในผลิตภัณฑ์นมผง
  9/10/2560
18
ส่วนผสมอาหารรสอูมามิชนิดใหม่ : บทปริทัศน์งานวิจัยศึกษาเปปไทด์ที่มีรสอูมามิและลักษณะด้านรสชาติ
  25/9/2560
19
การกำจัดสีย้อมเจนเชียนไวโอเลตโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงดีบุกไดออกไซด์และสังกะสีออกไซด์เจือด้วยโซเดียม
  25/9/2560
20
การเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาล สารประกอบ Amadori และ Heyns ในกระเทียมสดและกระเทียมดำ
  25/9/2560
21
การประยุกต์ใช้เทคนิค differential-pulse voltammetry สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพการแยกสารโทโคฟีรอลจากน้ำมันปลาทางการค้า
  12/9/2560
22
การประเมินสารระเหยได้ สารฟีนอลิก และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเปลือกถั่วพิสตาชิโอ (Pistacia vera L.)
  12/9/2560
23
การคิดบนฐานความเสี่ยงสำหรับการทดสอบทางเคมี
  5/9/2560
24
กราฟีน : บทปริทัศน์งานวิจัยพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน
  1/9/2560
25
ไอศกรีมชนิดใหม่
  1/7/2560


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร