เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 25 จากทั้งหมด 1825 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
1
ปริมาณสารเพอร์ฟลูออโรอัลคิลและพอลิฟลูออโรอัลคิลในบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทกระดาษที่นำเข้าไมโครเวฟได้ระหว่างปี ค.ศ. 2005 ถึง 2018
  19/9/2562
2
การแพร่ของสารตะกั่วและสารหนูจากกระดาษสัมผัสอาหารสู่สารเลียนแบบอาหาร และการประเมินความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการสัมผัส
  9/9/2562
3
ครีมโพรไบโอติก : แบคทีเรียโพรไบโอติกที่มีชีวิตและคุณลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์
  23/8/2562
4
สิ่งควรรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีอาหารใหม่ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน - บทปริทัศน์ของการศึกษาผู้บริโภคและเกษตกร
  14/8/2562
5
สตาร์ชอะไมโลสสูงกับโอกาสประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดการได้รับเส้นใยไม่เพียงพอ : บทปริทัศน์ของการพัฒนา โครงสร้าง และฟังก์ชันเชิงโภชนาการ
  10/7/2562
6
การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพโดรนใต้น้ำปลาบู่มหิดลของไทย
  1/6/2562
7
การเปรียบเทียบกฏระเบียบเรื่องสีผสมอาหารระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
  25/3/2562
8
เทอร์มอพลาสติกพอลิยูรีเทนจากปิโตรเคมีและแหล่งหมุนเวียน : บทปริทัศน์
  25/3/2562
9
การลดภาวะโภชนาการและสุขภาพไม่ดีในผู้สูงอายุ : การศึกษาเพื่อหาแนวทางสำหรับนวัตกรรมอาหาร
  25/3/2562
10
ผลของการเติมสารอาหารรองต่อสมบัติด้านประสาทสัมผัสของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
  20/3/2562
11
ความสามารถการผลิตในมุมมองการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
  1/2/2562
12
สมบัติความแข็งแรงของกระดาษที่ทำจากเส้นใยไผ่ในสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2)
  2/1/2562
13
กรอบแนวคิดของผู้บริโภคเจนซีกับสินค้าความงาม
  3/12/2561
14
ผลของคุณสมบัติของสบู่และประเภทสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารต่อระดับการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของสบู่ที่เติมในเครื่องจ่ายสบู่สำหรับล้างมือ
  12/11/2561
15
พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีสมบัติต้านเชื้อไวรัส : ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหาร
  1/9/2561
16
การใช้โพแทสเซียมคลอไรด์เป็นสารทดแทนเกลือโซเดียม : การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารสิทธิบัตร
  25/8/2561
17
วิทยาการข้อมูล : ความท้าทายและทิศทาง
  7/5/2561
18
การศึกษาเกี่ยวกับแสงสีฟ้าที่ทำให้ผิวเสียและวิธีป้องกัน
  6/5/2561
19
การปรับปรุงด้านความปลอดภัยในโรงหลอมโดยการใช้เครื่องกลอัจฉริยะ
  1/4/2561
20
อุปสรรคในปัจจุบันต่อความสามารถสื่อสารระหว่างระบบที่ต่างกันของเทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับระดับขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
  16/3/2561
21
การควบคุมการเกิดฮีสตามีนในขั้นตอนการนึ่งปลาทูน่า
  11/2/2561
22
ทำไมโรคไขมันพอกตับชนิดไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ถึงพบมากมาย?
  20/1/2561
23
การใช้เตาเผาอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตเซรามิกล้าสมัยไปหรือไม่
  5/1/2561
24
ผลของการหมักกิมจิด้วยเกลือที่แตกต่างกันต่อการเกิดเมตาบอลิซึมและโปรไฟล์แบคทีเรีย
  25/12/2560
25
การศึกษาการกำจัดแคดเมียมในข้าวด้วยวิธีการหมักของเชื้อจุลินทรีย์
  25/12/2560


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร