เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 25 จากทั้งหมด 1783 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
1
การวิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนด้านอาหารปลอดภัยในอุตสาหกรรมฆ่าสัตว์ปีกและเนื้อ
  24/3/2560
2
การปลดปล่อยโลหะจากเครื่องทำกาแฟและกาต้มน้ำไฟฟ้า
  22/3/2560
3
เครื่องดื่มเชิงหน้าที่หรือฟังชันนัลดริงก์ : กลุ่มอาหารเชิงหน้าที่ที่เกิดขึ้นใหม่ - แนวโน้มเชิงพาณิชย์ งานวิจัย และความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  23/2/2560
4
คุณลักษณะของกลิ่นรสและหน้าที่ของเวย์โปรตีนบริสุทธิ์ที่ได้จากแหล่งเวย์ต่าง ๆ
  1/12/2559
5
ผลของระบบคุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 17025 ต่อประสิทธิภาพของห้องปฎิบัติการในประเทศบราซิลที่เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม
  9/11/2559
6
การให้นิยามและการบ่งชี้บทความทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงล่าช้า
  7/11/2559
7
สมบัติเชิงหน้าที่ของอาหารชนิดอัดพองที่เสริมสารอาหารโปรตีน - บทปริทัศน์
  12/10/2559
8
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง และการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์
  24/9/2559
9
ผลของอุณหภูมิในการหมักไวน์แอปเปิลที่มีผลต่อสารให้กลิ่นและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส
  23/9/2559
10
การตรวจหาปริมาณโปรตีนโดยเทคนิค NIR Spectroscopy ในผลิตภัณฑ์ โปรตีนผง
  13/9/2559
11
พลังงานใหม่ – คาดการณ์การเพิ่มการใช้พอลิเมอร์ในเซลล์เชื้อเพลิง
  13/9/2559
12
ความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria monocytogenes และ Staphylococcus aureus ในผลไม้เขตร้อนตัดแต่งพร้อมบริโภค
  25/8/2559
13
การศึกษาโรคที่เกิดจากอาหารเอเชียในประเทศสหรัฐอเมริกา
  25/8/2559
14
การวัดปริมาณเบต้ากลูแคนในเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด
  25/8/2559
15
การพัฒนาสูตรและลักษณะของอาหารหวานชนิดใหม่ที่มีไข่เป็นส่วนประกอบหลัก
  10/8/2559
16
คุณสมบัติของเมลานินจากใบชาดำ
  25/7/2559
17
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเวย์เพื่อสุขภาพที่มีแคลเซียม วิตามินดี และพรีไบโอติกเป็นส่วนประกอบ
  25/7/2559
18
ทางเลือกในการนำเส้นใยป่านมาใช้แทนเส้นใยแก้วในกระบวนการ ขึ้นรูป ส่วนที่ 2 คุณสมบัติการทนแรงกระแทก
  25/6/2559
19
การประเมินเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของ ตลาดการเกษตรแห่งรัฐโรดไอแลนด์ โดยใช้สมาร์ทโฟน
  25/6/2559
20
ความสอดคล้องกันของค่าสัมประสิทธิ์แอคติวิตี้สำหรับประเมินค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำทะเลระหว่างค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากสมการของพิตเซอร์
  2/6/2559
21
การประเมินการเกิดเชื้อราขั้นต้นในอาหารอินทรีย์และอาหารทั่วไป
  25/5/2559
22
แบบจำลองปริมาณน้ำมันพืชและไขมันจากพืชที่ผู้บริโภคควรได้รับ
  25/5/2559
23
บทบาทของไฟโตสเตอรอลในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
  25/4/2559
24
บรรจุภัณฑ์อาหารนาโน: การอธิบายเกี่ยวกับตลาด งานวิจัยของการแพร่กระจายและ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
  25/4/2559
25
การวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้และหาปริมาณการปลอมปนของรงควัตถุสังเคราะห์ Cu-chlorophyll ในน้ำมันบริโภค
  25/4/2559


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Sunday, August 17, 2014 11:23 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร