เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 101 - 125 จากทั้งหมด 1821 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
101
คาร์ราจีแนนและการประยุกต์ใช้ในการนำส่งยา
  25/6/2558
102
การปรับปรุงวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาสำหรับกระดาษลามิเนตที่ใช้ใน บรรจุภัณฑ์อาหาร
  25/5/2558
103
การหาปริมาณผงชูรสในซุปไก่ก้อนและซุปเนื้อก้อนโดยวิธี High-performance liquid chromatography (HPLC)
  25/5/2558
104
การเตรียมมาการีนจากออกาโนเจลของขี้ผึ้งทานตะวันและน้ำมันพืช
  24/4/2558
105
การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำมันแอปริคอตในหนูขาว
  24/4/2558
106
การหาสูตรการผลิตที่เหมาะสมของเครื่องดื่มพรีไบโอติกจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์และน้ำเสาวรสเพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับ
  25/3/2558
107
การตรวจหาไพโรลิซิดีน อัลคาลอยด์ในชา ยาสมุนไพรและน้ำผึ้ง
  25/3/2558
108
สารหนู : การวิเคราะห์ค่าชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้จากสาหร่ายทะเลและข้าว การประเมินการได้รับสารเคมีจากการสัมผัสอาหาร และการประเมินความเสี่ยง
  25/3/2558
109
สารตกค้างและสารปนเปื้อนในชาและการชงชา : บทปริทัศน์
  25/3/2558
110
การตรวจหาสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
  25/3/2558
111
ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่แตกต่างกันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาของมะม่วง
  25/2/2558
112
องค์ประกอบ รสชาติ ความปลอดภัยของอาหารทางเคมี และความพึงพอใจของ ผู้บริโภคต่อน้ำดื่มบรรจุขวด
  25/2/2558
113
องค์ประกอบทางเคมีและการวิเคราะห์ความเป็นพิษต่อเซลล์ของน้ำมันหอมระเหยจากใบสลอด (Croton argyrophyllus Kunth)
  25/2/2558
114
กาแฟ : บทปริทัศน์เกี่ยวกับสารประกอบที่มีในเครื่องดื่มกาแฟ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และผลกระทบต่อสุขภาพ
  23/2/2558
115
การแยกอนุภาคจากอากาศที่ปล่อยออกมาจากเตาเผากระดาษเงินกระดาษทอง
  23/2/2558
116
เทคโนโลยีควบคุมการหมักสำหรับผลิตยีสต์อบขนม : แผนที่สิทธิบัตร
  29/1/2558
117
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากโรสแมรี่ในน้ำมันถั่วเหลืองโดยวิธีการออกซิเดชันเชิงความร้อน
  23/1/2558
118
สาร 3-คลอโรโพรเพน-1,2-ไดออล หรือ 3-เอ็มซีพีดี ในซอสถั่วเหลือง : การเกิดขึ้น การลดปริมาณ และการตรวจสอบสารที่อาจก่อมะเร็ง
  23/1/2558
119
ทางเลือกสุขอนามัยที่ดีสำหรับวิธีการทำกีวีสดตัดแต่งพร้อมบริโภคให้มีคุณภาพและปลอดภัย
  25/12/2557
120
การผลิตเฟอร์ฟูรัลแบบบูรณาการจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส เพื่อนำมาใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนและต้นแบบสารเคมี
  25/12/2557
121
การใช้ธัญพืชสำหรับอาหารและเชื้อเพลิง – ลักษณะของการนำผลิตภัณฑ์ร่วมจากไบโอเอทานอลชนิดใหม่มาใช้ในอาหารสัตว์ปีก
  25/12/2557
122
มากกว่าเงินตรา : ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษา
  11/12/2557
123
การยับยั้งเอนไซม์ไลพอกซิจิเนสในถั่วเหลืองโดยไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคนิคการใช้แสงอัลตราไวโอเลตพัลส์
  25/11/2557
124
กลาสเซรามิกโฟมจากเศษแก้วบอโรซิลิเกตที่เหลือทิ้ง
  25/11/2557
125
วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างรวดเร็วของน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีการเติมโบรมีนในเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ โดยใช้เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
  25/11/2557


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร