เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 101 - 125 จากทั้งหมด 1800 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
101
มากกว่าเงินตรา : ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษา
  11/12/2557
102
วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างรวดเร็วของน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีการเติมโบรมีนในเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ โดยใช้เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
  25/11/2557
103
การยับยั้งเอนไซม์ไลพอกซิจิเนสในถั่วเหลืองโดยไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคนิคการใช้แสงอัลตราไวโอเลตพัลส์
  25/11/2557
104
กลาสเซรามิกโฟมจากเศษแก้วบอโรซิลิเกตที่เหลือทิ้ง
  25/11/2557
105
การจัดการโรคของยางพารา
  30/10/2557
106
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีสู่กระบวนการอุตสาหกรรม สีเขียว
  30/10/2557
107
ปริมาณบิสฟีนอลเอในกระดาษความร้อน
  30/9/2557
108
การประเมินวิธีทดสอบความเสถียรของวัสดุยืดหยุ่นกันรั่ว
  30/9/2557
109
แนวทางครั้งแรกในการวิเคราะห์น้ำมันบริโภคได้ในผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชน้ำมันโดยใช้แอลฟา-ไพนีน
  30/9/2557
110
กฎเกณฑ์ 6 ข้อ สำหรับข้ออ้างสิทธิ์ของเครื่องสำอาง
  30/9/2557
111
OSHA ปรับปรุงรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี
  30/9/2557
112
ผลของน้ำมันพืชที่ใช้ทอดต่อการเกิดอะคริลาไมด์ในมันเทศแผ่นทอดกรอบ
  30/9/2557
113
แนวโน้มในการใช้สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติในบรรจุภัณฑ์อาหารแบบแอคทีฟ : บทวิจารณ์
  30/9/2557
114
ปริมาณบิสฟีนอลเอในอาหารกระป๋องที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าของประเทศญี่ปุ่น
  30/9/2557
115
การเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากต้นมะเขือเทศหลังเก็บเกี่ยวแล้วที่เป็นส่วนของพอลิแซคคาไรด์และบริโภคไม่ได้ให้เป็นกรดลีวูลินิกอย่างรวดเร็วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
  30/9/2557
116
ปริมาณของคาเฟอีนและกรดคลอโรเจนิกที่หลากหลายในเครื่องดื่มกาแฟหลายประเภท : รู้หรือไม่ว่าเรากำลังได้รับคาเฟอีนไปเท่าไรแล้ว
  30/9/2557
117
การพัฒนาแนวทางไปสู่การใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไดซัลไฟด์
  28/9/2557
118
การตรวจหาสารเมลามีนด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี
  28/9/2557
119
วิธีขั้นสูงในการควบคุมการเผาไหม้
  14/9/2557
120
ผลของเมทริกซ์อาหารต่อการรับรู้ความเค็ม - ความเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณเกลือโซเดียมในอาหาร
  13/9/2557
121
กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธภาพสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิดสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์
  12/9/2557
122
การเปรียบเทียบคลังข้อมูลสารเคมีระหว่างรายชื่อสารเคมีจากวัสดุสัมผัสอาหารและรายชื่อสารเคมีอันตราย
  8/9/2557
123
ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในห้องปฏิบัติการ
  1/9/2557
124
ไบโอฟิล์มในน้ำดื่ม : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
  25/8/2557
125
บิสฟีนอลเอส (สารทีมีโครงสร้างคล้ายบิสฟีนอล) ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่างๆ รวมทั้งกระดาษธนบัตร และความสัมพันธ์กับสารตกค้างบิสฟีนอลเอ
  13/8/2557


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร