เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 126 - 150 จากทั้งหมด 1813 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
126
กฎเกณฑ์ 6 ข้อ สำหรับข้ออ้างสิทธิ์ของเครื่องสำอาง
  30/9/2557
127
แนวทางครั้งแรกในการวิเคราะห์น้ำมันบริโภคได้ในผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชน้ำมันโดยใช้แอลฟา-ไพนีน
  30/9/2557
128
การประเมินวิธีทดสอบความเสถียรของวัสดุยืดหยุ่นกันรั่ว
  30/9/2557
129
ผลของน้ำมันพืชที่ใช้ทอดต่อการเกิดอะคริลาไมด์ในมันเทศแผ่นทอดกรอบ
  30/9/2557
130
การตรวจหาสารเมลามีนด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี
  28/9/2557
131
การพัฒนาแนวทางไปสู่การใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไดซัลไฟด์
  28/9/2557
132
วิธีขั้นสูงในการควบคุมการเผาไหม้
  14/9/2557
133
ผลของเมทริกซ์อาหารต่อการรับรู้ความเค็ม - ความเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณเกลือโซเดียมในอาหาร
  13/9/2557
134
กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธภาพสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิดสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์
  12/9/2557
135
การเปรียบเทียบคลังข้อมูลสารเคมีระหว่างรายชื่อสารเคมีจากวัสดุสัมผัสอาหารและรายชื่อสารเคมีอันตราย
  8/9/2557
136
ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในห้องปฏิบัติการ
  1/9/2557
137
ไบโอฟิล์มในน้ำดื่ม : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
  25/8/2557
138
บิสฟีนอลเอส (สารทีมีโครงสร้างคล้ายบิสฟีนอล) ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่างๆ รวมทั้งกระดาษธนบัตร และความสัมพันธ์กับสารตกค้างบิสฟีนอลเอ
  13/8/2557
139
การตรวจจับในปริมาณน้อยและการบ่งชี้สารระเบิดทีมีหมู่ไนโตรด้วยสเปกโทรสโคปีแบบขยายสัญญาณรามาน
  13/8/2557
140
การตรวจจับและวิเคราะห์เชิงปริมาณบิสฟีนอลเอและบิสฟีนอลเอสทีมีปริมาณน้อยในตัวอย่างกระดาษด้วยวิธีไพโรไลซิส-โครมาโทกราฟีแบบแก๊ส/สเปกโทรเมตรีแบบมวล
  1/8/2557
141
การสังเคราะห์และการคืนสภาพสารดูดซับชนิดแคลเซียมออกไซด์ที่ได้จากเศษเปลือกไข่ไก่เพื่อใช้สำหรับดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์‎ได้มากขึ้น
  7/7/2557
142
คลอสตริเดียม ดิฟฟิซิล : ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหาร
  4/10/2556
143
การประเมินคุณภาพคาร์บอนแบล็คในผลิตภัณฑ์อาหาร
  4/10/2556
144
นวัตกรรมแบบเปิดกับอุตสาหกรรมอาหาร
  4/10/2556
145
เมล็ดธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ : อดีตและอนาคต
  25/9/2556
146
การพัฒนาข้าวสาลีสายพันธุ์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
  25/9/2556
147
เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชดัดแปรด้วยอนุภาคขนาดเล็กของพอลิยูรีเทน : ผลจากคุณสมบัติชอบน้ำของพอลิยูรีเทนพรีพอลิเมอร์
  25/9/2556
148
การตรวจหาวัสดุนาโนในผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าบริโภค : การลดช่องว่างในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้
  11/9/2556
149
ผลกระทบของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนต่อปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชและสารสลายตัวที่ตกค้างในเมลอน
  11/9/2556
150
การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดด้วยน้ำและ เอทานอลจากลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri)
  11/9/2556


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร