เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 151 - 175 จากทั้งหมด 1800 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
151
ข้อมูลอันตรายของสารเคมีที่ควรจดจำ
  25/3/2556
152
การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของซุปไก่สกัด
  21/2/2556
153
วิธีวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีอย่างง่ายสำหรับการวัดความเข้มข้นของดีเซลทดแทนในน้ำมันดีเซลผสม
  21/2/2556
154
การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  21/2/2556
155
น้ำมันหอมระเหยมะกรูด : คุณสมบัติทางชีวภาพ ประโยชน์ด้าน เครื่องสำอางและทางการแพทย์
  21/2/2556
156
กระบวนการทำบริสุทธิ์ในการสกัดกรดไขมันจากสาหร่ายสไปรูไลน่า
  30/1/2556
157
ระดับความเข้มข้นของ PAHs PCBs PBDEs และสารกำจัดศัตรูพืชในน้ำมันพืชบีบเย็น
  30/1/2556
158
การประเมินวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเซรามิกเพื่อนำมาใช้ผลิตอิฐปูทาง
  30/1/2556
159
ผลด้านสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย
  13/12/2555
160
การวิเคราะห์ปริมาณใยอาหาร : ความท้าทายจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ
  13/12/2555
161
วิธีลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในแป้งสาลี และผลต่อการนำ ไปใช้ประโยชน์
  20/10/2555
162
การนำรำข้าวสาลีมาเป็นส่วนผสมในการหมักขนมปัง
  10/10/2555
163
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยในไพลเหลือง (Zingiber spectabile Griff)
  5/10/2555
164
การพัฒนาและความใช้ได้ของแบบจำลองทางจุลชีววิทยาสำหรับทำนายการรอดชีวิตและการเจริญของเชื้อซาลโมเนลลาบนหนังไก่ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 ถึง 12 องศาเซลเซียส
  25/9/2555
165
นาโนอิมัลชันเกรดที่ใช้กับอาหาร : การสร้าง การเสริมในอาหาร คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในร่างกาย และความเป็นพิษที่สำคัญ
  25/9/2555
166
กระบวนการทำให้อาหารชนิดผงเกาะรวมกันเป็นกลุ่มและวิธีการประยุกต์ใช้งาน
  25/9/2555
167
ผลที่มีต่อคุณภาพและคุณประโยชน์ของข้าวจากการได้รับอุณหภูมิสูงหลังการเก็บเกี่ยว
  18/9/2555
168
ความเสถียรของสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืช เมื่อผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ความร้อน
  18/9/2555
169
แนวโน้มใหม่ในการคัดเลือกยีสต์สำหรับผลิตไวน์
  18/9/2555
170
นวัตกรรมของฟิล์มที่มีส่วนผสมจากไคโตซาน เมทิลเซลลูโลส และอนุภาคนาโน
  18/9/2555
171
ผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ในการรักษาคุณภาพไวน์
  18/9/2555
172
การอยู่รอดของเชื้อ Escherichia coli O157:H7 ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ฉีดน้ำเกลือ
  1/8/2555
173
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีและแนวโน้ม
  1/8/2555
174
การวิเคราะห์ปริมาณแป้งในน้ำอ้อยและน้ำตาลทรายดิบโดยวิธี SPRI
  1/8/2555
175
การใช้แบคทีเรียทำความสะอาดแหล่งน้ำ
  26/7/2555


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร