เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 151 - 175 จากทั้งหมด 1815 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
151
ผลกระทบของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนต่อปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชและสารสลายตัวที่ตกค้างในเมลอน
  11/9/2556
152
การตรวจหาวัสดุนาโนในผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าบริโภค : การลดช่องว่างในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้
  11/9/2556
153
การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชและไคโตซานในน้ำมะเขือเทศ
  19/8/2556
154
ผลของระยะเวลาทิ้งห่างระหว่างการใช้ความร้อนกับการเก็บรักษาในสภาพเย็นต่อการลดความเสียหายจากความเย็นในกล้วย
  19/8/2556
155
วอเตอร์ฟุตพริ้นต์ของสารให้ความหวานและเอทานอลชีวภาพ
  7/8/2556
156
การนำยางซิลิโคนมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
  1/7/2556
157
วิธีแก้ปัญหาอาการเสียวฟันและการสึกกร่อนของฟัน
  11/6/2556
158
การประเมินความสดของนมผึ้งโดยการทดสอบปฏิกิริยาโครโมเจนิก
  11/6/2556
159
โครงการวิจัยของยุโรปเกี่ยวกับการวัดปริมาณรังสีในการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิครังสีรักษาระยะใกล้ และการฉายรังสีจากภายนอก
  30/5/2556
160
การกำจัดซัลเฟอร์ออกจากสารสกัดที่ละลายได้
  30/5/2556
161
การเตรียมแป้งชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์
  22/4/2556
162
ความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบเส้นใยสูง
  22/4/2556
163
การคัดเลือกคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกที่มีกลิ่นหอมในน้ำชาเชียว
  25/3/2556
164
การเก็บรักษาซูริมิโดยการใช้สารสกัดจากเบย์เบอร์รี่จีนที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
  25/3/2556
165
นาโนเทคโนโลยีในเครื่องสำอาง
  25/3/2556
166
ข้อมูลอันตรายของสารเคมีที่ควรจดจำ
  25/3/2556
167
การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของซุปไก่สกัด
  21/2/2556
168
วิธีวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีอย่างง่ายสำหรับการวัดความเข้มข้นของดีเซลทดแทนในน้ำมันดีเซลผสม
  21/2/2556
169
การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  21/2/2556
170
น้ำมันหอมระเหยมะกรูด : คุณสมบัติทางชีวภาพ ประโยชน์ด้าน เครื่องสำอางและทางการแพทย์
  21/2/2556
171
กระบวนการทำบริสุทธิ์ในการสกัดกรดไขมันจากสาหร่ายสไปรูไลน่า
  30/1/2556
172
ระดับความเข้มข้นของ PAHs PCBs PBDEs และสารกำจัดศัตรูพืชในน้ำมันพืชบีบเย็น
  30/1/2556
173
การประเมินวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเซรามิกเพื่อนำมาใช้ผลิตอิฐปูทาง
  30/1/2556
174
ผลด้านสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย
  13/12/2555
175
การวิเคราะห์ปริมาณใยอาหาร : ความท้าทายจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ
  13/12/2555


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร