เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 176 - 200 จากทั้งหมด 1789 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
176
การใช้ฟิล์มแป้งเคลือบสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus
  9/4/2555
177
การใช้วิธี Threshold of toxicological concern ประเมินความเป็นพิษของสารเคมีในกระบวนการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก
  9/4/2555
178
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 3
  9/4/2555
179
การแปรรูปขยะ
  29/3/2555
180
การผลิตขนมปังที่ปราศจากกลูเตนด้วย Colloidal protein particles
  29/3/2555
181
สารลดแรงตึงผิวที่อ่อนโยนต่อร่างกาย
  21/3/2555
182
แป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์
  21/3/2555
183
ความก้าวหน้าของวัสดุทนไฟ
  21/3/2555
184
อุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า : การเลือกแบตเตอรี่
  19/3/2555
185
ทิศทางเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้มากที่สุดภายในปี พ.ศ.2593 (ปี ค.ศ. 2050) : บทบาทสำคัญของพลังงานไฟฟ้า
  19/3/2555
186
มาตรวิทยากับการให้บริการสังคม : บทบาทของการทดสอบความชำนาญ‎
  17/3/2555
187
นวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ดีต่อสุขภาพ
  14/3/2555
188
การหมักแก๊สสังเคราะห์ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ : การประเมินค่า สัมประสิทธิ์การย้ายมวลของคาร์บอนมอนอกไซด์ในปฏิกรณ์แบบต่างๆ
  8/3/2555
189
เทคนิคการประยุกต์ใช้และผลที่ได้จากวิธีการทำไมโคร-ออกซิเจเนตของไวน์แดง
  8/3/2555
190
การหาปริมาตรรูพรุนพื้นที่ผิวและการกระจายขนาดรูพรุนของถ่านกัมมันต์วิธีใหม่ที่ใช้ง่าย
  8/3/2555
191
วางแผนการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากสมุนไพรโดยใช้ระบบสุญญากาศและการกระตุ้นแบบดั้งเดิมด้วยสารเคมี ZnCl2
  8/3/2555
192
การปรับปรุงคุณสมบัติของเส้นด้ายจากฝ้ายให้ดีขึ้นโดยการเคลือบด้วยแป้งดัดแปรผสมรวมกับซิลิคอนไดออกไซด์ขนาดนาโน
  8/3/2555
193
ปัจจัยในการกำจัดหมึกพิมพ์ภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในบ่อพักระบบลอยตะกอน
  1/3/2555
194
ผลการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในถังเพาะเชื้อ Acremonium cellulolyticus โดยใช้กากตะกอนของเสียจากการผลิตกระดาษไม่ผ่านการบำบัด
  1/3/2555
195
รูปแบบการเคลื่อนย้ายจากกระดาษสู่อาหารเลียนแบบ
  1/3/2555
196
ภาพรวมเทคโนโลยีเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการผลิตนม
  22/2/2555
197
ส่วนประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากผลไม้ตระกูลส้มที่วางจำหน่าย และการประเมินความสามารถในการต้านจุลินทรีย์ของน้ำมันหอมระเหยในเชิงเดี่ยวและในกระบวนการร่วม
  22/2/2555
198
การหาปริมาณสารหนูในรูปอนินทรีย์ในข้าวขึ้นกับวิธีการตรวจวิเคราะห์หรือ?
  22/2/2555
199
กระบวนการผลิตกับอายุการเก็บของวัสดุและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ได้รับคัดเลือกจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน
  22/2/2555
200
บทความปริทัศน์ในความเป็นไปของสารกำจัดศัตรูพืชระหว่างกระบวนการห่วงโซ่ของการผลิตอาหาร
  22/2/2555


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร