เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 176 - 200 จากทั้งหมด 1821 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
176
น้ำมันหอมระเหยมะกรูด : คุณสมบัติทางชีวภาพ ประโยชน์ด้าน เครื่องสำอางและทางการแพทย์
  21/2/2556
177
กระบวนการทำบริสุทธิ์ในการสกัดกรดไขมันจากสาหร่ายสไปรูไลน่า
  30/1/2556
178
ระดับความเข้มข้นของ PAHs PCBs PBDEs และสารกำจัดศัตรูพืชในน้ำมันพืชบีบเย็น
  30/1/2556
179
การประเมินวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเซรามิกเพื่อนำมาใช้ผลิตอิฐปูทาง
  30/1/2556
180
ผลด้านสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย
  13/12/2555
181
การวิเคราะห์ปริมาณใยอาหาร : ความท้าทายจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ
  13/12/2555
182
วิธีลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในแป้งสาลี และผลต่อการนำ ไปใช้ประโยชน์
  20/10/2555
183
การนำรำข้าวสาลีมาเป็นส่วนผสมในการหมักขนมปัง
  10/10/2555
184
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยในไพลเหลือง (Zingiber spectabile Griff)
  5/10/2555
185
การพัฒนาและความใช้ได้ของแบบจำลองทางจุลชีววิทยาสำหรับทำนายการรอดชีวิตและการเจริญของเชื้อซาลโมเนลลาบนหนังไก่ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 ถึง 12 องศาเซลเซียส
  25/9/2555
186
นาโนอิมัลชันเกรดที่ใช้กับอาหาร : การสร้าง การเสริมในอาหาร คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในร่างกาย และความเป็นพิษที่สำคัญ
  25/9/2555
187
กระบวนการทำให้อาหารชนิดผงเกาะรวมกันเป็นกลุ่มและวิธีการประยุกต์ใช้งาน
  25/9/2555
188
ผลที่มีต่อคุณภาพและคุณประโยชน์ของข้าวจากการได้รับอุณหภูมิสูงหลังการเก็บเกี่ยว
  18/9/2555
189
ความเสถียรของสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืช เมื่อผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ความร้อน
  18/9/2555
190
แนวโน้มใหม่ในการคัดเลือกยีสต์สำหรับผลิตไวน์
  18/9/2555
191
นวัตกรรมของฟิล์มที่มีส่วนผสมจากไคโตซาน เมทิลเซลลูโลส และอนุภาคนาโน
  18/9/2555
192
ผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ในการรักษาคุณภาพไวน์
  18/9/2555
193
การอยู่รอดของเชื้อ Escherichia coli O157:H7 ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ฉีดน้ำเกลือ
  1/8/2555
194
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีและแนวโน้ม
  1/8/2555
195
การวิเคราะห์ปริมาณแป้งในน้ำอ้อยและน้ำตาลทรายดิบโดยวิธี SPRI
  1/8/2555
196
ผลของสารเคลือบผิว chitosan-oil ในการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดหอม (Shiitake mushroom)
  26/7/2555
197
การใช้แบคทีเรียทำความสะอาดแหล่งน้ำ
  26/7/2555
198
การลดปริมาณโซเดียมในอุตสาหกรรมขนมปัง
  19/6/2555
199
ระเบียบข้อบังคับเครื่องสำอางฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป : อุตสาหกรรมเตรียมพร้อมหรือยัง
  19/6/2555
200
การผลิตฟิล์มหรือสารเคลือบกินได้จาก Galactomannans
  18/5/2555


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร