เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 226 - 250 จากทั้งหมด 1815 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
226
การหาปริมาณสารหนูในรูปอนินทรีย์ในข้าวขึ้นกับวิธีการตรวจวิเคราะห์หรือ?
  22/2/2555
227
การรับรองความปลอดภัยของสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน‎
  17/2/2555
228
การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตนมไขมันสูงในระบบ Sequential UASBR: ผลของการนำกลับมาใช้ใหม่
  15/2/2555
229
นัยสำคัญของเอสเชอริเชียโคไลซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์ O157 ที่ผลิตชิกาท็อกซินในอาหาร
  15/2/2555
230
คุณสมบัติเชิงการใช้งานของโปรตีนสกัดจากรำข้าวผ่านการทำให้คงสภาพโดยใช้เตาอบไมโครเวฟ อบแห้ง และการลวก
  15/2/2555
231
ผู้บริโภคและเทคโนโลยีใหม่ทางอาหาร
  15/2/2555
232
เทคโนโลยีด้านแก้วและแก้ว-เซรามิกที่จะเปลี่ยนแปลงโลก
  14/2/2555
233
ขิงและคำกล่าวอ้างด้านสุขภาพ : ในแง่ของโมเลกุล
  8/2/2555
234
การประเมินผลของการทำให้ร้อนในเตาอบไมโครเวฟและน้ำสลัดต่อการควบคุมเชื้อ Listeria monocytogenes บนแฮมและเนื้ออกไก่งวงที่หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋า
  8/2/2555
235
ความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ของผลไม้เมืองร้อน
  8/2/2555
236
การวิเคราะห์ปริมาณของ Salmonella spp., Listeria monocytogenes และ Escherichia coli O157:H7 ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้เติมสารมาตรฐานและการประเมินเวลาจริง พีซีอาร์ เป็นเครื่องมือตรวจวินิจฉัยในงานประจำตรวจวิเคราะห์อาหาร
  8/2/2555
237
การใช้โปรตีน สารลดแรงตึงผิวและเอนไซม์อันเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากนม ในก้อนโดแช่แข็ง
  8/2/2555
238
มองหาสิ่งทดแทนขวดเขย่าเกลือที่หาย: รสชาติ หน้าที่ อนาคต
  1/2/2555
239
เคมีที่อยู่เบื้องหลังลัทธิมังสวิรัติ
  1/2/2555
240
ภาวะสุขลักษณะและสถานภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นพร้อมบริโภคที่ให้บริการในโรงพยาบาลทางใต้ของประเทศสเปน
  1/2/2555
241
การวิเคราะห์สารพิษตกค้างเมลามีนในนม ผลิตภัณฑ์จากนม สินค้า พวกขนมปังและแป้งอย่างรวดเร็วโดย Ultra-performance liquid chromatogra phy/tandem mass spectrometry: จากวิกฤตด้านอาหารถึงเป็นที่เชื่อถือ
  1/2/2555
242
แคมไพโรแบคเตอร์ และการดื้อต่อยาหลายชนิดในห่วงโซ่อาหาร
  1/2/2555
243
เหตุการณ์และการพัฒนาเกี่ยวกับสีผสมอาหารในปี ค.ศ. 2011 ที่ต้องจับตามอง 25 เรื่อง
  24/1/2555
244
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านเครื่องสำอางของสหภาพยุโรป : อุตสาหกรรมเครื่องสำอางควรเตรียมตัวอย่างไร ?‎
  24/1/2555
245
การอยู่รอดของ เอสเชอริเชีย โคไล O157:H7 และ แคมไพโลแบคเตอร์ เจจูนิ ในน้ำดื่มบริสุทธิ์บรรจุขวดภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน
  23/1/2555
246
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคในการล้างภาชนะในภัตตาคาร
  23/1/2555
247
การตรวจหาและเปรียบเทียบปริมาณของ γ-aminobutyric acid (GABA)ในชาผู่-เอ๋อ และชาจีนชนิดอื่นๆ
  23/1/2555
248
ประโยชน์และความเสี่ยงของกาแฟและการบริโภคกาแฟ
  23/1/2555
249
เอทานอล-น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวหมุนเวียนปฐมภูมิ
  23/1/2555
250
การสูดดมอนุภาคขนาดนาโนของนิกเกิลเป็นเวลายาวนานก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวในตัวอย่างหนูทดลอง
  16/1/2555


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร