เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 276 - 300 จากทั้งหมด 1821 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
276
แบตเตอรี่สำหรับสกัดพลังงานออกมาจากความแตกต่างของความเค็มระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มอย่างมีประสิทธิภาพ
  14/12/2554
277
การปรับเปลี่ยนหัวเผาไร้เปลวไฟเพื่ออุ่นเตาหลอมให้ร้อน
  13/12/2554
278
ขั้นตอนการกำจัดโครเมตในระบบบำบัดน้ำเสีย : สิ่งที่มีบทบาทสำคัญและสภาวะที่เหมาะสม
  13/12/2554
279
อายุการเก็บของน้ำมันเมล็ดฟักทองสายพันธุ์ Cucurbita pepo L.ที่ได้จากการหีบเย็นด้วยเครื่องอัดบีบ
  13/12/2554
280
การเลือกใช้ดิสเพอร์ชันสูตรน้ำในน้ำยาง
  13/12/2554
281
การฉีดโฟมพอลิยูรีเทนด้วยสารช่วยให้เกิดฟองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ
  2/12/2554
282
การพัฒนาสารประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก เฟอร์ฟิวริล พาล์มิเทต (Furfuryl Palmitate)
  2/12/2554
283
การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยสารตัวเติมผสมของผงเขม่าดำและนาโนเคลย์
  2/12/2554
284
การประเมินทางชีวภาพและลักษณะทางเคมีของถุงมือผ่าตัดที่มีโครงสร้างประสานแบบร่างแหด้วยปฏิกิริยาเคมีแสง
  2/12/2554
285
การศึกษา S-SBR ด้วยการดัดแปลงส่วนปลายของสายโซ่เพื่อผลิตยางรถยนต์ประหยัดพลังงาน
  2/12/2554
286
ประโยชน์ของความก้าวหน้าในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และสังคม
  25/11/2554
287
การศึกษาเบื้องต้นของคุณลักษณะการเกิดออกซิเดชันและการปล่อยสารมลพิษของรูปแบบจำลองเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
  22/11/2554
288
กลไกการออกซิเดชันไขมันที่กระจายตัวในอาหาร
  22/11/2554
289
จุดที่น่าจับตามองของซินไบโอติกส์
  22/11/2554
290
ประเมินกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกองุ่นในระบบออฟไลน์โดยวิธี Pressurized fluid extraction ร่วมกับ Electron paramagnetic resonance spectroscopy
  22/11/2554
291
การควบคุมคุณสมบัติด้านการไหล
  15/11/2554
292
การกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลโดยชีววิธีด้วยการจับตัวเป็นก้อนและดูดยึดตรึงโดยเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas delafieldii R-8
  15/11/2554
293
ยุทธศาสตร์การเข้าถึงการออกแบบและการดำเนินงานของเครื่องฟอกชีวภาพแบบการแบ่งส่วนในสองวัฏภาคสำหรับการบำบัดสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
  15/11/2554
294
เม็ดอัลจิเนต – พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เคลือบด้วยไคโตซานสำหรับห่อหุ้มน้ำมันซิลิโคนที่มีไพรีน : วิธีการใหม่สำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
  15/11/2554
295
การฟอกสีเยื่อกระดาษคราฟท์ยูคาลิปตัสขั้นสุดท้ายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : โดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบการฟอกด้วยสารประกอบคลอรีนและการย่อยสลายเซลลูโลส
  15/11/2554
296
ส่วนประกอบพอลิเมอร์สำหรับทำสีของคอนแทคเลนส์
  8/11/2554
297
การลดรอยเท้าคาร์บอนให้ต่ำสุดจากหน่วยแก๊สขั้นปลายของกระบวน การคลอส
  8/11/2554
298
การตรวจวัดปริมาณอะมิโลสและอะมิโลเพกทินแบบใหม่ด้วยวิธีเทียบสีโดยใช้ความยาวคลื่น 3 ช่วง
  8/11/2554
299
คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และโครงสร้างของแป้งจากกล้วยที่ทำให้เกิดโมเลกุลเชื่อมโยงข้ามโดยใช้สารก่อการเชื่อมโยง 3 ชนิด
  8/11/2554
300
วิธีการใหม่ของสาขาเคมีวิเคราะห์จะเป็นไปได้หรือไม่ ?‎
  3/11/2554


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร