เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 301 - 325 จากทั้งหมด 1821 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
301
การวัดแรงเสียดทานแต่ละอย่างที่เกิดกับยาง
  2/11/2554
302
การผลิตโอเลฟินจากเอทานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซิโอไลต์ H-ZSM-5 ที่ถูกดัดแปลงด้วยเหล็กและ/หรือฟอสฟอรัส
  2/11/2554
303
การฟื้นฟูเทคโนโลยีของกระบวนการวีเอชดี (วีเอดี)
  2/11/2554
304
การผลิตน้ำมันโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีการสะสมไขมันหลากสายพันธุ์ที่เติบโตในน้ำทิ้งปฐมภูมิ
  2/11/2554
305
วัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตพลาสติกมีทางเป็นไปได้หรือไม่ ?
  1/11/2554
306
การชี้บ่งและการบริหารจัดการกับอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากอาหารอย่างมีประสิทธิผล : ผลสำรวจแบบเดลฟีระดับนานาชาติ
  25/10/2554
307
ผลของไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงต่อกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าที่ใช้ขจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำ
  25/10/2554
308
การยืนยันผลของมาตรการควบคุมภายในห่วงโซ่อาหารโดยใช้แนวคิด เป้าหมายความปลอดภัยของอาหาร (FSO)
  25/10/2554
309
การใช้สารอนุภาคนาโนแมกนีเซียมไฮไดรด์ผสมกับสารเร่งไทเทเนียมคาร์ไบด์เพื่อจัดเก็บไฮโดรเจน
  25/10/2554
310
บทปริทัศน์บนพื้นฐานของหลักฐานเรื่องผลของน้ำตาลฟรุกโตสในอาหารที่รับประทานทั่วไปต่อไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของคนที่น้ำหนักเกินมาตรฐานและอ้วนเกิน
  25/10/2554
311
ความเชื่อมโยงระหว่างน้ำและพลังงาน
  20/10/2554
312
การลดปริมาณการใช้น้ำในฉลากแสดงร่องรอยการใช้น้ำของโรงงาน
  19/10/2554
313
ผลของกระบวนการความร้อน ความดันอุทกสถิตสูงและการเก็บรักษาที่มีต่อปริมาณพอลิฟีนอลและคุณภาพบางอย่างของสมูทธีผลไม้
  18/10/2554
314
การปรับสภาพพื้นผิวของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยสารละลายนมขาดมันเนย ที่ค่าพีเอชต่างๆ และผลต่อการยึดเกาะของแบคทีเรีย
  18/10/2554
315
บทบาทของบิวทานอลในการพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงที่ยั่งยืน
  18/10/2554
316
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียกากน้ำตาลโดยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ชนิดท่อแบบมีแผ่นกั้นในสภาวะไร้อากาศ
  18/10/2554
317
การห่อหุ้มพอลิฟีนอล - บทความปริทัศน์
  11/10/2554
318
การประเมินอิทธิพลของสารเสถียรต่อแสงในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ประกอบด้วยสารกรองแสงยูวี วิตามินเอและอีด้วยวิธี HPLC
  11/10/2554
319
การเคลือบโฟมกลาสด้วยแก้วแบบใหม่
  11/10/2554
320
การสังเคราะห์อัลคีดอิมัลชันด้วยวิธีเฉพาะเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของฟิล์ม
  11/10/2554
321
วัสดุที่ว่องไวทางไฟฟ้า : เป็นสารเคลือบยับยั้งการกัดกร่อนที่ดีสำหรับทดแทนโครเมียมเฮกซะเวเลนต์
  11/10/2554
322
ลักษณะเฉพาะในการแยกเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วย SLB-IL111 ซึ่งเป็นแคพิลลารีแก๊สโครมาโทกราฟิคอลัมน์ชนิดใหม่ที่เคลือบด้วยของเหลวที่มีประจุ
  3/10/2554
323
การวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันมะกอก ความท้าทายสำหรับอนาคตอันใกล้
  3/10/2554
324
การบำบัดผลมะกอกด้วยความร้อนหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความขมของน้ำมันมะกอกเมื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม
  3/10/2554
325
ไมโครและนาโนไบโอคอมพอสิตธรรมชาติที่มีคุณสมบัติการขวางกั้นสูงขึ้นและคุณสมบัติใหม่สำหรับประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ชีวภาพสำหรับบรรจุอาหาร
  3/10/2554


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร