เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 326 - 350 จากทั้งหมด 1783 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
326
รอยพิมพ์โมเลกุลทรงกลมขนาดจุลภาคสำหรับการเลือกสกัดและ วิเคราะห์หาเมลามีนในนมและอาหารสัตว์โดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟิ- แมสสเปกโทรเมตรี
  1/7/2554
327
การสกัดน้ำมันพืชด้วยวิธีการใช้สารละลายลดแรงตึงผิวแบบขยายโมเลกุล
  1/7/2554
328
การจัดลำดับความเสี่ยง : การค้นหาความแตกต่างในการประเมินอันตราย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับสาธารณชน
  1/7/2554
329
ผลต่อจุลชีพก่อโรคในอาหารเมื่อใช้วิธีการใหม่ที่จดลิขสิทธิ์แล้วในการผลิตแฮมดิบอย่างรวดเร็ว
  1/7/2554
330
กาวจากถั่วเหลือง : สูตรกาวที่กลับมาได้รับความสนใจเนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับฟอร์มัลดีไฮด์และราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่สูงขึ้น
  28/6/2554
331
วิธีอ้างอิงสำหรับวิเคราะห์การไหลของวัสดุ การไหลของข้อมูล และการสูญหายของข้อมูลในระบบโซ่อุปทานของอาหาร
  28/6/2554
332
การปกป้องผู้บริโภคคือประเด็นสำคัญของการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอล 15%‎
  28/6/2554
333
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในรายงานความปลอดภัยของอาหารในประเทศจีน
  28/6/2554
334
สถานการณ์ล่าสุดของชีวภาพหมุนเวียน: สิ่งต่อจากเอทานอลและไบโอดีเซลคืออะไร
  27/6/2554
335
ยูนิเวอร์แซล ดีเทคเตอร์สำหรับตรวจหาปริมาณลิพิดในการผลิตไบโอดีเซล
  27/6/2554
336
ผลของความหนาแน่นต่อการแปลงไขมันเป็นไบโอดีเซลด้วยเมทานอลในภาวะเหนือวิกฤต
  27/6/2554
337
ส่วนประกอบคาร์โบไฮเดรตของน้ำเชื่อมจากข้าวโพดที่มีฟรุกโตสปริมาณสูง สำหรับใช้เลี้ยงผึ้ง : ผลกระทบที่มีต่อส่วนประกอบของน้ำผึ้ง
  27/6/2554
338
การประเมินและควบคุมปริมาณสารตะกั่วในหญ้าเทียม
  27/6/2554
339
การประยุกต์ใช้สารเร่งปฏิกิริยาที่มีองค์ประกอบเป็นซัลโฟเนตคาร์บอน ในการสกัดแยกสาร 1,3-โพรเพนไดออลจากสารผสมที่ได้จากการหมัก
  24/6/2554
340
สมรรถนะทางกายภาพของแผ่นฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ต้านเชื้อจุลินทรีย์
  21/6/2554
341
การตรวจหาอะฟลาทอกซินในอาหารที่บริโภคโดยทั่วไปในประเทศตูนีเซีย
  21/6/2554
342
ความน่าเชื่อถือของวิธี PCR โดยใช้หลักการตรวจคัดกรองเพื่อพิสูจน์และวัดปริมาณจีเอ็มโอ
  21/6/2554
343
เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพของแคโรทีนอยด์
  21/6/2554
344
การวิเคราะห์และแสดงลักษณะเฉพาะของแอนโทไซยานินในผลหม่อน
  21/6/2554
345
การเคลือบผิวมะม่วงสดพร้อมบริโภคเพื่อคงคุณภาพในการเก็บรักษา
  17/6/2554
346
การตรวจหาเมลามีนในนมผง นมและอาหารปลาโดยวิธี Capillary electrophoresis : ทางเลือกที่ดีแทนวิธี HPLC
  17/6/2554
347
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการจัดเก็บต่อพฤติกรรมของเชื้อเอสเชอรีเชียโคไล O157:H7 ต่อสลัดสดพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยผักกาดหอมและผักกาดแก้ว
  17/6/2554
348
การพัฒนาส่วนประกอบอาหารจากเปลือกแอปเปิล, แหล่งของพอลิฟีนอลและเส้นใยอาหาร
  16/6/2554
349
จุลินทรีย์เสริมสุขภาพสำหรับคุณภาพที่ดีของอาหารเพื่อสุขภาพ
  16/6/2554
350
คาร์โบไฮเดรตจากธัญพืชกับสุขภาพลำไส้ใหญ่
  13/6/2554


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Sunday, August 17, 2014 11:23 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร