เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 326 - 350 จากทั้งหมด 1793 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
326
ปริมาณฟูแรนในเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นผลมาจากสายพันธุ์กาแฟ ระดับการคั่ว และวิธีชงกาแฟสด‎
  20/7/2554
327
ผลของการบำบัดข้าวกล้องด้วยอัลตราโซนิกที่อุณหภูมิต่างๆต่อคุณสมบัติการหุงต้มและคุณภาพของข้าว
  14/7/2554
328
การหยุดยั้งเชื้อ Salmonella enteritidis บนเปลือกไข่ ด้วยเทคนิคการใช้แสงยูวีพัลส์ และผลต่อคุณภาพของไข่
  14/7/2554
329
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ร่วมของเชื้อเพลิงเอทานอลที่เกี่ยวกับการใช้แบบมีมูลค่าเพิ่ม
  14/7/2554
330
กระบวนการใช้ความดันสูงและกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า: ศักยภาพที่ นำมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมโพรไบโอติก
  14/7/2554
331
วิธีผลิตแป้งข้าวจ้าวแบบใหม่ชนิดไม่เป็นผลึกด้วยการโม่ข้าวโดยไม่เติมน้ำ
  14/7/2554
332
อบเชยกับสุขภาพ
  7/7/2554
333
การเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและปกป้องผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคด้วยสารต้านจุลินทรีย์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของผลไม้นั้นๆ : การค้นหาวิธีการจัดการให้ได้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์
  7/7/2554
334
การบำบัดด้วยความร้อนควบคู่กับการใช้บรรจุภัณฑ์นาโนช่วยลดการเน่าเสียและรักษาคุณภาพของลูกเบย์เบอรี่จีนหลังการเก็บเกี่ยว
  7/7/2554
335
ผลต่อจุลชีพก่อโรคในอาหารเมื่อใช้วิธีการใหม่ที่จดลิขสิทธิ์แล้วในการผลิตแฮมดิบอย่างรวดเร็ว
  1/7/2554
336
การจัดลำดับความเสี่ยง : การค้นหาความแตกต่างในการประเมินอันตราย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับสาธารณชน
  1/7/2554
337
รอยพิมพ์โมเลกุลทรงกลมขนาดจุลภาคสำหรับการเลือกสกัดและ วิเคราะห์หาเมลามีนในนมและอาหารสัตว์โดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟิ- แมสสเปกโทรเมตรี
  1/7/2554
338
การเลือกใช้สารไททาเนียมไดออกไซด์เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เพื่อทำลายการสร้างไบโอฟิล์มจากเชื้อ Listeria monocytogenes ในกระบวนการผลิตอาหาร
  1/7/2554
339
การสกัดน้ำมันพืชด้วยวิธีการใช้สารละลายลดแรงตึงผิวแบบขยายโมเลกุล
  1/7/2554
340
วิธีอ้างอิงสำหรับวิเคราะห์การไหลของวัสดุ การไหลของข้อมูล และการสูญหายของข้อมูลในระบบโซ่อุปทานของอาหาร
  28/6/2554
341
กาวจากถั่วเหลือง : สูตรกาวที่กลับมาได้รับความสนใจเนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับฟอร์มัลดีไฮด์และราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่สูงขึ้น
  28/6/2554
342
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในรายงานความปลอดภัยของอาหารในประเทศจีน
  28/6/2554
343
การปกป้องผู้บริโภคคือประเด็นสำคัญของการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอล 15%‎
  28/6/2554
344
ยูนิเวอร์แซล ดีเทคเตอร์สำหรับตรวจหาปริมาณลิพิดในการผลิตไบโอดีเซล
  27/6/2554
345
ส่วนประกอบคาร์โบไฮเดรตของน้ำเชื่อมจากข้าวโพดที่มีฟรุกโตสปริมาณสูง สำหรับใช้เลี้ยงผึ้ง : ผลกระทบที่มีต่อส่วนประกอบของน้ำผึ้ง
  27/6/2554
346
สถานการณ์ล่าสุดของชีวภาพหมุนเวียน: สิ่งต่อจากเอทานอลและไบโอดีเซลคืออะไร
  27/6/2554
347
ผลของความหนาแน่นต่อการแปลงไขมันเป็นไบโอดีเซลด้วยเมทานอลในภาวะเหนือวิกฤต
  27/6/2554
348
การประเมินและควบคุมปริมาณสารตะกั่วในหญ้าเทียม
  27/6/2554
349
การประยุกต์ใช้สารเร่งปฏิกิริยาที่มีองค์ประกอบเป็นซัลโฟเนตคาร์บอน ในการสกัดแยกสาร 1,3-โพรเพนไดออลจากสารผสมที่ได้จากการหมัก
  24/6/2554
350
สมรรถนะทางกายภาพของแผ่นฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ต้านเชื้อจุลินทรีย์
  21/6/2554


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร