เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 326 - 350 จากทั้งหมด 1821 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
326
ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารทางอุตสาหกรรมต่อศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของสารต้านอนุมูลอิสระในมะเขือเทศ
  3/10/2554
327
ระบบหน่วยระหว่างประเทศใน 50 ปีถัดไป : การทบทวนโอกาสสำหรับยุควิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
  3/10/2554
328
การประเมินแหล่งข้อมูลเฉพาะทางกระบวนการผลิตเพื่อวิเคราะห์อันตรายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตอาหาร
  1/10/2554
329
คุณลักษณะและคุณสมบัติการดูดซับสารเมทิลีนบลูของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากที่เหลือจากการผลิตแก๊สชีวภาพ
  27/9/2554
330
กลไกการควบคุมการปล่อยน้ำหอม
  27/9/2554
331
การจำแนกประเภทไบโอดีเซลโดยใช้วิธี NIR spectrometry และเทคนิคพหุตัวแปร (Multivariate techniques)
  27/9/2554
332
Mechanical properties of fly-ash-based geopolymer concrete คุณสมบัติทางกลของคอนกรีตจีโอพอลิเมอร์ที่มีเถ้าลอยเป็นองค์ประกอบ
  6/9/2554
333
การประยุกต์ใช้เปลือกกล้วยในการสกัดแยกทองแดงและตะกั่วจากตัวอย่างน้ำในแม่น้ำ : การเพิ่มความเข้มข้นของไอออนโลหะก่อนวิเคราะห์โดยใช้ของเสียจากผลไม้
  5/9/2554
334
การใช้การทอดแบบสุญญากาศในการผลิตอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณภาพที่ต้องการตามแนวโน้มยุคใหม่ที่ห่วงใยสุขภาพ
  5/9/2554
335
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบในอนาคต
  31/8/2554
336
เทคโนโลยีด้านพลังงาน 7 เรื่อง ที่อาจเปลี่ยนเงื่อนไขของการนำพลังงานมาใช้
  29/8/2554
337
การวัดและการสื่อสารความยั่งยืนผ่านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
  4/8/2554
338
ไอโดรเจลจากไคโตซานที่มีการดัดแปลงให้สามารถแยกสีย้อมชนิดกรดในสภาวะที่มีค่าความเป็นกรด-‎ด่างสูง : การดัดแปลงและการฟื้นสภาพ‎
  2/8/2554
339
การใช้สาหร่ายขนาดเล็กจับคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซที่ปล่อยออกมาจากห้องเผาไหม้
  2/8/2554
340
การตรวจหาอัลดีไฮด์ในน้ำฝนโดยใช้การสกัดแบบ Micro-solid-phase extraction และ High-performance liquid chromatography
  1/8/2554
341
ข้อมูลโดยรวมของสารประกอบฟินอลิกและแคโรทีนอยด์ในผลมะละกอสายพันธุ์ Carica papay L. และปริมาณของสารดังกล่าวเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
  1/8/2554
342
การนำกลยุทธ์การลดปริมาณสารอะคริลาไมด์ไปใช้ในกระบวนการผลิตมันฝรั่งทอดในระดับอุตสาหกรรม : ความท้าทายและหลุมพราง
  29/7/2554
343
สารพิษในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลพัฒนาการด้านระบบประสาท : ความกังวลด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น‎ใหม่
  29/7/2554
344
กระบวนการหุงต้มอาหาร : เป็นแหล่งใหม่ของการเกิดสารไดออกซินแบบไม่ตั้งใจจริงหรือ ?‎
  29/7/2554
345
ซัลเฟตรีดักชันที่พีเอช 4.0 สำหรับการบำบัดกระบวนการและน้ำเสีย
  27/7/2554
346
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนระหว่างสองห้องปฏิบัติการ
  27/7/2554
347
กรอบจริยธรรมสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ
  26/7/2554
348
การขจัดโลหะหนักออกจากน้ำทิ้งโดยการหนีบจับโลหะด้วยไครโอเจลที่ มีรูพรุนขนาดใหญ่มาก
  21/7/2554
349
ความเสถียรต่อความร้อนของคาร์บอนิกแอนไฮเดรสที่ไม่เคลื่อนที่ในพอลิยูริเทนโฟม
  21/7/2554
350
ระบบของสารลดแรงตึงผิวสูตรโครงสร้างที่ถูกคิดค้นเพื่อให้เป็นแชมพูที่มีประสิทธิภาพสูง
  21/7/2554


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร