เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 51 - 75 จากทั้งหมด 1806 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
51
การพัฒนาวิธี LC-MS/MS ในการศึกษาคุณสมบัติการแพร่กระจายของ สารอะซีตัลดีไฮด์ในน้ำแร่บรรจุขวดโพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต
  25/3/2559
52
การตรวจสอบการล้างเพื่อลดปริมาณเชื้อ Escherichia coli O157:H7 และ Salmonella spp. บนผิวหน้าผักกาดขาวและมะเขือเทศ
  25/3/2559
53
เถ้าลอยในวัสดุคลุมที่ฝังกลบ - บทปริทัศน์
  24/3/2559
54
คุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของฟิล์มอัลจิเนตแบบเปียก และแผ่นฟิล์มที่มีคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นเป็นส่วนประกอบ
  25/2/2559
55
แนวโน้มใหม่ในการวิแคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในธัญพืช โภชนเภสัช อาหารเด็กทารก และสินค้าอุปโภคบริโภค
  25/2/2559
56
การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและสารพิษจากแบคทีเรียในอาหาร อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคนิค Culture-independent
  25/1/2559
57
การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนไขมันนมด้วยน้ำมันพืชและไขมันจากสัตว์ โดยใช้เทคนิค Gas chromatography
  25/1/2559
58
แนวคิดใหม่ของการทำอาหารหวานโดยไม่เติมน้ำตาล
  22/1/2559
59
การประยุกต์ใช้เทคนิค Electron paramagnetic resonance spectroscopy เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร
  25/12/2558
60
การผลิตไส้กรอกโซเดียมต่ำกับตลาดผู้บริโภค
  25/12/2558
61
บทปริทัศน์การทำอาหารแบบซูวี
  21/12/2558
62
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : วิทยาการสาขาใหม่
  11/12/2558
63
การตรวจหาปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ในคาราจีแนนและสาหร่ายทะเล สำเร็จรูปสายพันธุ์ Eucheuma โดยใช้เทคนิค HPLC
  20/11/2558
64
เพอร์ไลท์ที่ผลิตจากโฟมกลาสด้วยวิธีการขยายตัวที่ความร้อนต่ำ
  20/11/2558
65
สารหนูในข้าวและการควบคุมอาหารสำหรับเด็ก
  25/10/2558
66
การตรวจหาสารพิษตกค้างในแตงกวาแบบ Non-destructive โดยใช้วิธี Visible/near-infrared spectroscopy
  25/10/2558
67
การตรวจหาสารให้ความหวานในเครื่องดื่มโดยวิธี LC-MS/MS
  25/9/2558
68
การสำรวจสารพฤกษเคมีในใบของพืชตระกูลปรงสายพันธุ์ Cycas circinalis และ Cycas revoluta : สารไบฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียปานกลาง
  25/9/2558
69
นวัตกรรมและการพัฒนาวัสดุแก้วรีไซเคิล
  25/9/2558
70
การป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นพิษในเมล็ดพืช โดยวิธีตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  25/9/2558
71
การใช้การทำนายอัตราการเจริญและรอดชีวิตของจุลินทรีย์ควบคู่กับการถ่ายโอนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบบรรจุภัณฑ์และอาหาร : วิธีพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับกำหนดขนาดบรรจุภัณฑ์อาหาร
  25/9/2558
72
ตัวดูดซับต้นทุนต่ำจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับใช้ในการกำจัดสีย้อม
  25/9/2558
73
การหมักเครื่องดื่มจากธัญพืชชนิดต่างๆ ด้วยเชื้อ Lactobacillus helveticus และ Saccharomyces cerevisiae
  25/9/2558
74
การควบคุมแบคทีเรียที่ผลิตฮีสตามีนในกล้ามเนื้อปลาโดยใช้ไตรโซเดียม ฟอสเฟต
  25/9/2558
75
การก่อตัวของของอะคริลาไมด์จากการทอดมันฝรั่งในน้ำมันท่วมชนิดต่างๆ
  25/9/2558


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร