เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 51 - 75 จากทั้งหมด 1815 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
51
ทางเลือกในการนำเส้นใยป่านมาใช้แทนเส้นใยแก้วในกระบวนการ ขึ้นรูป ส่วนที่ 2 คุณสมบัติการทนแรงกระแทก
  25/6/2559
52
ความสอดคล้องกันของค่าสัมประสิทธิ์แอคติวิตี้สำหรับประเมินค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำทะเลระหว่างค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากสมการของพิตเซอร์
  2/6/2559
53
การประเมินการเกิดเชื้อราขั้นต้นในอาหารอินทรีย์และอาหารทั่วไป
  25/5/2559
54
แบบจำลองปริมาณน้ำมันพืชและไขมันจากพืชที่ผู้บริโภคควรได้รับ
  25/5/2559
55
การวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้และหาปริมาณการปลอมปนของรงควัตถุสังเคราะห์ Cu-chlorophyll ในน้ำมันบริโภค
  25/4/2559
56
บรรจุภัณฑ์อาหารนาโน: การอธิบายเกี่ยวกับตลาด งานวิจัยของการแพร่กระจายและ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
  25/4/2559
57
บทบาทของไฟโตสเตอรอลในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
  25/4/2559
58
การกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Listeria Monocytogenes บนพื้นผิวเครื่องหั่น เนื้อสไลด์สแตนเลสสตีลหรืออะลูมินัม
  25/3/2559
59
การพัฒนาวิธี LC-MS/MS ในการศึกษาคุณสมบัติการแพร่กระจายของ สารอะซีตัลดีไฮด์ในน้ำแร่บรรจุขวดโพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต
  25/3/2559
60
การตรวจสอบการล้างเพื่อลดปริมาณเชื้อ Escherichia coli O157:H7 และ Salmonella spp. บนผิวหน้าผักกาดขาวและมะเขือเทศ
  25/3/2559
61
ปฏิกิริยาการใช้แอนติเจนหรือแอนติบอดีที่ติดฉลากด้วยเอนไซม์ในการตรวจจับ Porcine gelatin ในรังนก
  25/3/2559
62
เถ้าลอยในวัสดุคลุมที่ฝังกลบ - บทปริทัศน์
  24/3/2559
63
คุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของฟิล์มอัลจิเนตแบบเปียก และแผ่นฟิล์มที่มีคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นเป็นส่วนประกอบ
  25/2/2559
64
แนวโน้มใหม่ในการวิแคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในธัญพืช โภชนเภสัช อาหารเด็กทารก และสินค้าอุปโภคบริโภค
  25/2/2559
65
การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและสารพิษจากแบคทีเรียในอาหาร อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคนิค Culture-independent
  25/1/2559
66
การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนไขมันนมด้วยน้ำมันพืชและไขมันจากสัตว์ โดยใช้เทคนิค Gas chromatography
  25/1/2559
67
แนวคิดใหม่ของการทำอาหารหวานโดยไม่เติมน้ำตาล
  22/1/2559
68
การประยุกต์ใช้เทคนิค Electron paramagnetic resonance spectroscopy เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร
  25/12/2558
69
การผลิตไส้กรอกโซเดียมต่ำกับตลาดผู้บริโภค
  25/12/2558
70
บทปริทัศน์การทำอาหารแบบซูวี
  21/12/2558
71
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : วิทยาการสาขาใหม่
  11/12/2558
72
การตรวจหาปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ในคาราจีแนนและสาหร่ายทะเล สำเร็จรูปสายพันธุ์ Eucheuma โดยใช้เทคนิค HPLC
  20/11/2558
73
เพอร์ไลท์ที่ผลิตจากโฟมกลาสด้วยวิธีการขยายตัวที่ความร้อนต่ำ
  20/11/2558
74
สารหนูในข้าวและการควบคุมอาหารสำหรับเด็ก
  25/10/2558
75
การตรวจหาสารพิษตกค้างในแตงกวาแบบ Non-destructive โดยใช้วิธี Visible/near-infrared spectroscopy
  25/10/2558


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร