เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 76 - 100 จากทั้งหมด 1783 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
76
การแยกอนุภาคจากอากาศที่ปล่อยออกมาจากเตาเผากระดาษเงินกระดาษทอง
  23/2/2558
77
กาแฟ : บทปริทัศน์เกี่ยวกับสารประกอบที่มีในเครื่องดื่มกาแฟ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และผลกระทบต่อสุขภาพ
  23/2/2558
78
เทคโนโลยีควบคุมการหมักสำหรับผลิตยีสต์อบขนม : แผนที่สิทธิบัตร
  29/1/2558
79
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากโรสแมรี่ในน้ำมันถั่วเหลืองโดยวิธีการออกซิเดชันเชิงความร้อน
  23/1/2558
80
สาร 3-คลอโรโพรเพน-1,2-ไดออล หรือ 3-เอ็มซีพีดี ในซอสถั่วเหลือง : การเกิดขึ้น การลดปริมาณ และการตรวจสอบสารที่อาจก่อมะเร็ง
  23/1/2558
81
การใช้ธัญพืชสำหรับอาหารและเชื้อเพลิง – ลักษณะของการนำผลิตภัณฑ์ร่วมจากไบโอเอทานอลชนิดใหม่มาใช้ในอาหารสัตว์ปีก
  25/12/2557
82
การผลิตเฟอร์ฟูรัลแบบบูรณาการจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส เพื่อนำมาใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนและต้นแบบสารเคมี
  25/12/2557
83
ทางเลือกสุขอนามัยที่ดีสำหรับวิธีการทำกีวีสดตัดแต่งพร้อมบริโภคให้มีคุณภาพและปลอดภัย
  25/12/2557
84
มากกว่าเงินตรา : ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษา
  11/12/2557
85
วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างรวดเร็วของน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีการเติมโบรมีนในเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ โดยใช้เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
  25/11/2557
86
กลาสเซรามิกโฟมจากเศษแก้วบอโรซิลิเกตที่เหลือทิ้ง
  25/11/2557
87
การยับยั้งเอนไซม์ไลพอกซิจิเนสในถั่วเหลืองโดยไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคนิคการใช้แสงอัลตราไวโอเลตพัลส์
  25/11/2557
88
การจัดการโรคของยางพารา
  30/10/2557
89
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีสู่กระบวนการอุตสาหกรรม สีเขียว
  30/10/2557
90
ปริมาณของคาเฟอีนและกรดคลอโรเจนิกที่หลากหลายในเครื่องดื่มกาแฟหลายประเภท : รู้หรือไม่ว่าเรากำลังได้รับคาเฟอีนไปเท่าไรแล้ว
  30/9/2557
91
ปริมาณบิสฟีนอลเอในกระดาษความร้อน
  30/9/2557
92
การเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากต้นมะเขือเทศหลังเก็บเกี่ยวแล้วที่เป็นส่วนของพอลิแซคคาไรด์และบริโภคไม่ได้ให้เป็นกรดลีวูลินิกอย่างรวดเร็วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
  30/9/2557
93
ปริมาณบิสฟีนอลเอในอาหารกระป๋องที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าของประเทศญี่ปุ่น
  30/9/2557
94
แนวโน้มในการใช้สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติในบรรจุภัณฑ์อาหารแบบแอคทีฟ : บทวิจารณ์
  30/9/2557
95
OSHA ปรับปรุงรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี
  30/9/2557
96
กฎเกณฑ์ 6 ข้อ สำหรับข้ออ้างสิทธิ์ของเครื่องสำอาง
  30/9/2557
97
แนวทางครั้งแรกในการวิเคราะห์น้ำมันบริโภคได้ในผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชน้ำมันโดยใช้แอลฟา-ไพนีน
  30/9/2557
98
การประเมินวิธีทดสอบความเสถียรของวัสดุยืดหยุ่นกันรั่ว
  30/9/2557
99
ผลของน้ำมันพืชที่ใช้ทอดต่อการเกิดอะคริลาไมด์ในมันเทศแผ่นทอดกรอบ
  30/9/2557
100
การตรวจหาสารเมลามีนด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี
  28/9/2557


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Sunday, August 17, 2014 11:23 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร