เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 76 - 100 จากทั้งหมด 1807 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
76
การก่อตัวของของอะคริลาไมด์จากการทอดมันฝรั่งในน้ำมันท่วมชนิดต่างๆ
  25/9/2558
77
การศึกษาปริมาณการแพร่กระจายของสารพาทาเลตจากภาชนะบรรจุสู่น้ำมันบริโภค
  25/9/2558
78
ตัวดูดซับต้นทุนต่ำจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับใช้ในการกำจัดสีย้อม
  25/9/2558
79
การย่อยสลายทางชีวภาพของสารพาทูลินโดยยีสต์ทะเล Kodameae ohmeri
  25/8/2558
80
สารกันหืน BHT และสารเมแทบอไลต์ของ BHT ในอาหาร
  25/8/2558
81
ความสำคัญของอินูลินฟรักแทนส์ในอาหารของมนุษย์
  25/8/2558
82
ความเป็นไปได้ในการทอดอาหารแบบไร้ไขมันโดยใช้กลูโคสเหลว
  25/8/2558
83
คุณสมบัติทางโภชนาการของรังนก
  25/7/2558
84
การวิเคราะห์สารไนไตรท์ ไนเตรท และสีของรังนกเบื้องต้น
  25/7/2558
85
การแพร่ของสารประกอบเคมีจากบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ระหว่างการแปรรูปโดยใช้ความร้อนแบบเดิมหรือใช้คลื่นไมโครเวฟ และการเก็บรักษา
  8/7/2558
86
การคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติ เพื่อเป็นเชื้อเริ่มต้นในการผลิตปลาหมัก
  25/6/2558
87
คาร์ราจีแนนและการประยุกต์ใช้ในการนำส่งยา
  25/6/2558
88
การปรับปรุงวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาสำหรับกระดาษลามิเนตที่ใช้ใน บรรจุภัณฑ์อาหาร
  25/5/2558
89
การหาปริมาณผงชูรสในซุปไก่ก้อนและซุปเนื้อก้อนโดยวิธี High-performance liquid chromatography (HPLC)
  25/5/2558
90
การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำมันแอปริคอตในหนูขาว
  24/4/2558
91
การเตรียมมาการีนจากออกาโนเจลของขี้ผึ้งทานตะวันและน้ำมันพืช
  24/4/2558
92
การตรวจหาไพโรลิซิดีน อัลคาลอยด์ในชา ยาสมุนไพรและน้ำผึ้ง
  25/3/2558
93
การตรวจหาสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
  25/3/2558
94
สารหนู : การวิเคราะห์ค่าชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้จากสาหร่ายทะเลและข้าว การประเมินการได้รับสารเคมีจากการสัมผัสอาหาร และการประเมินความเสี่ยง
  25/3/2558
95
การหาสูตรการผลิตที่เหมาะสมของเครื่องดื่มพรีไบโอติกจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์และน้ำเสาวรสเพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับ
  25/3/2558
96
สารตกค้างและสารปนเปื้อนในชาและการชงชา : บทปริทัศน์
  25/3/2558
97
องค์ประกอบทางเคมีและการวิเคราะห์ความเป็นพิษต่อเซลล์ของน้ำมันหอมระเหยจากใบสลอด (Croton argyrophyllus Kunth)
  25/2/2558
98
องค์ประกอบ รสชาติ ความปลอดภัยของอาหารทางเคมี และความพึงพอใจของ ผู้บริโภคต่อน้ำดื่มบรรจุขวด
  25/2/2558
99
ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่แตกต่างกันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาของมะม่วง
  25/2/2558
100
กาแฟ : บทปริทัศน์เกี่ยวกับสารประกอบที่มีในเครื่องดื่มกาแฟ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และผลกระทบต่อสุขภาพ
  23/2/2558


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร