เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

รายการที่ 1 ถึง 4 จากที่พบ 19  รายการ

 Air Pollution
คลิกดูนิทรรศการ
เป็นการนำหนังสือภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ (Air pollution) จัดแสดง ณ ชั้น 2 สำนักหอสมุดฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550 - กรกฎาคม 2550
** ทั้งนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากฐานข้อมูล e-Public Catalog **
 Rubber
คลิกดูนิทรรศการ
เป็นการนำหนังสือภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับยาง (Rubber) วัสดุยืดหยุ่น (Elastomer) รวมถึงการวิเคราะห์/ทดสอบ สารเคมีที่ใช้ในยาง และผลิตภัณฑ์ยาง จัดแสดง ณ ชั้น 2 สำนักหอสมุดฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 - เมษายน 2550
** ทั้งนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากฐานข้อมูล e-Public Catalog **
 ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon)
คลิกดูนิทรรศการ
ตู้นิทรรศการที่แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับถ่านกัมมันต์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง ชั้น2
 Treatise on Analytical Chemistry
คลิกดูนิทรรศการ
เป็นหนังสือชุดที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาด้านเคมีวิเคราะห์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเคมีและพื้นฐานทางด้านเคมี ได้แก่ เทคนิคในการวิเคราะห์สาร การแยกสาร การวัด รวมทั้งเทคนิคและการใช้เครื่องมือทางเคมี

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5  


   
ความเป็นมา
 
เลือกสืบค้นตามกลุ่มเรื่องที่จัดแสดง
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
ฐานข้อมูลที่รวมเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ...
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, July 26, 2011 1:19 PM