บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
ชื่อเรื่อง :
 เรื่องของน้ำดื่มบรรจุขวด
ผู้แต่ง :
 -
เอกสาร :
 บทความวารสาร
ที่มาของเอกสาร :
 เทคโนโลยี
ภาษา :
 Thai
ปี :
 2530
ปีที่ :
 8
ฉบับที่ :
 2
หน้า :
 6-12
หมายเลข CA :
แหล่ง CA :
ประเภท :
Drinking water (CF-16)
บทคัดย่อ :

          ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดกำเนิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2499  โดยบริษัท North  Star  Ltd. หรือบริษัท  ดาราเหนือ  ภายใต้เครื่องหมายการค้าว่า “POLARIS”  จากนั้นก็มีการขยายตัวเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  วัตถุดิบและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด  ได้แก่  น้ำประปาหรือน้ำบาดาล  น้ำยาฆ่าเชื้อ(คลอรีน)  สารส้ม  สารกำจัดกลิ่น  เครื่องกรอง  เครื่องล้างขวดและเครื่องบรรจุขวด  กรรมวิธีการผลิตนั้นประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 3 ขั้นตอน คือ 1.การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด  2.การล้างภาชนะบรรจุ  3.การบรรจุและผนึก  โดยในแต่ละขั้นตอนจะแตกต่างกันไปในส่วนของผู้ผลิต  ซึ่งแบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวและอุตสาหกรรมโรงงาน  โดยน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตออกมานั้นจะต้องมีคุณลักษณะทางกายภาพ  ทางเคมี  ทางจุลชีววิทยา  และเกณฑ์ของสารพิษตามมาตรฐาน มอก.257   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 

สถิติจาก truhits.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, May 3, 2017 12:53 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร