บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Tomato (CF-88) ( มะเขือเทศ)

ข้อมูลที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 55 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
1
การเสริมกากมะเขือเทศในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และสีไข่แดง (บทความวิจัย)
Thai
2
เครื่องแยกมะเขือเทศผลงาน น.ศ. เทคโนฯ คลองหก เมืองปทุม (บทความวารสาร)
Thai
3
ห้องเก็บ-ยืดอายุมะเขือเทศไม่ใช้พลังงาน (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
4
การควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศโดยจุลินทรีย์จากดินเกษตรกรรม (บทความวิจัย)
Thai
5
การใช้กากมะเขือเทศเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารไก่เนื้อ (บทความวิจัย)
Thai
6
การนำมะเขือเทศสีแดงมาใช้ประโยชน์ในไส้กรอกไก่ (บทความวิจัย)
Thai
7
การปรับปรุงการละลายของมะเขือเทศผง (บทความวารสาร)
Thai
8
การปลูกมะเขือเทศนอกฤดู (บทความวารสาร)
Thai
9
การปลูกมะเขือเทศในถุง (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
10
การป้องกันมะเขือเทศแข็งตัวจากอากาศหนาว (บทความวารสาร)
Thai
11
การผลิตแป้งดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารคงตัวในซอสมะเขือเทศ (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
12
การสร้างพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคโดยการถ่ายยีน หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช (บทความวิจัย)
Thai
13
กินมะเขือเทศควบบร็อคโคลี่ต่อต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
14
ข้าวเกรียบมะเขือเทศรสดี ฝีมือกลุ่มแม่บ้านนาทอง มหาสารคาม (บทความวารสาร)
Thai
15
ตลาดมะเขือเทศมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทต่อปี (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
16
นักวิทย์เมืองผู้ดีทำ 'มะเขือเทศสีม่วง' อาหารเสริมสุขภาพป้องกันมะเร็ง (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
17
ปฏิกิริยาของมะเขือเทศบางพันธุ์ต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (บทความวิจัย)
Thai
18
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3633 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ ราชกิจจานุเบกษา (มาตรฐาน / กฏระเบียบ)
Thai
19
ปลูกมะเขือเทศใช้กำจัดแมลง (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
20
ปลูกมะเขือเทศแบบประณีต ระบบน้ำหยดในโรงเรียน (บทความวารสาร)
Thai

หน้าที่    1 | 2 | 3  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร