บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Rice Cracker (CF-86) ( ข้าวแต๋น)

ข้อมูลที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 25 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
1
"โอท็อป"ข้าวแต๋นลำปางมือขึ้น จีน-ไต้หวัน-อียูออร์เดอร์ไม่อั้น (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
2
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวแต๋นลำปาง (มาตรฐาน / กฏระเบียบ)
Thai
3
การใช้ประโยชน์จากกระดูกปลาโอแถบเพื่อเสริมแคลเซียมในข้าวแต๋น (บทความวิจัย)
Thai
4
การผลิตและประยุกต์ใช้ใยอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร (Production and Application of Fiber from agricultural raw material residues) (บทความวารสาร)
Thai
5
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (บทความวิจัย)
Thai
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นจากการผสมระหว่างข้าว เหนียวเขี้ยวงูเก่าและข้าวเหนียวเขี้ยวงูใหม่ (บทความวิจัย)
Thai
7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสาหร่ายไก (บทความวิจัย)
Thai
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้าสับปะรดแช่อิ่ม (บทความวิจัย)
Thai
9
การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปข้าวแต๋นหน้าใบหม่อนเพื่อยกระดับเป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชน (OTOP) กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปอาหารและสมุนไพร บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (บทความวิจัย)
Thai
10
การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ (บทความวิจัย)
Thai
11
ข้าวแต๋น...บ้านสันกอเก็ต เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชน (บทความวิจัย)
Thai
12
ข้าวแต๋นทิพตะวัน ธุรกิจแบบน้ำซึมบ่อทราย ผลิตและขายอย่างไรให้ธุรกิจอยู่ได้นาน (บทความวารสาร)
Thai
13
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม (บทความวารสาร)
Thai
14
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมปลอดสารพิษ (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
15
เครื่องอบข้าวแต๋นโดยใช้พลังงานไฟฟ้า (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
16
เครื่องอบแห้งข้าวแต๋นใช้พลังงานร่วมฝีมือ ราชมงคลล้านนา ลำปาง (บทความวารสาร)
Thai
17
โครงการข้าวแต๋นคอสโม่ Cosmo Rice Cracker (บทความวิจัย)
Thai
18
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการอบแห้งข้าวแต๋นด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (บทความวารสาร)
Thai
19
ณิศวรรณ ต้นตำรับขนมถ้วย ต่อยอดสินค้าของฝาก สร้างทางเลือก (บทความวารสาร)
Thai
20
ประวัติของข้าวแต๋น (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai

หน้าที่    1 | 2  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร