บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Glue (CF87) ( กาว)

ข้อมูลที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 46 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
1
การเตรียมกาวที่มีน้ำเป็นตัวกลางสำหรับการยึดติดยางกับโลหะ (บทความวารสาร)
Thai
2
การทำกาวแผ่น (บทความวารสาร)
Thai
3
การทำฟลูออไรโพลีเมอร์ผสมชนิดใหม่ให้มีคุณสมบัติความเป็นกาวสูงขึ้น (บทความวารสาร)
Thai
4
การพัฒนากาวจากน้ำยางธรรมชาติ (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
5
การวิเคราะห์การปิดกล่องด้วยแถบกาวและกาวร้อน (บทความวารสาร)
Thai
6
กาว (บทความวารสาร)
Thai
7
กาว (Glue) (บทความวารสาร)
Thai
8
กาว : ประสิทธิภาพในการใช้งานของกาวชนิดต่างๆ (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
9
กาว กับการเลือกใช้งาน (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
10
กาว (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
11
กาวจากน้ำยางธรรมชาติ (บทความวารสาร)
Thai
12
กาวจากแป้งมันสำปะหลัง (Modified Starch) (บทความวารสาร)
Thai
13
กาวชนิดใหม่สำหรับติดใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า (บทความวารสาร)
Thai
14
กาวติดเนื้อ (Meat glue) (บทความวารสาร)
Thai
15
กาวติดแผล (บทความวารสาร)
Thai
16
กาวติดไม้ (Wood Adhesive) (บทความวารสาร)
Thai
17
กาวที่ใช้กับภาชนะบรรจุอาหาร (บทความวารสาร)
Thai
18
กาวที่ไม่ใช่แป้งเปียก (บทความวารสาร)
Thai
19
กาวปิดผนึกซองจดหมาย (บทความวิจัย)
Thai
20
กาวพลังกบ (กฤตภาค / ข่าว)
Thai

หน้าที่    1 | 2 | 3  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร