บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Corn : Products and Processing (CF-104) ( ข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)

ข้อมูลที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 36 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
1
PLA พลาสติกจากข้าวโพดเริ่มฮิตในอุตสาหกรรมอาหาร (บทความวารสาร)
Thai
2
กระดาษทำมือจากต้นข้าวโพด นวัตกรรมเสริมรายได้ให้เกษตรกร (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
3
การดูดซับโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์บนซังข้าวโพด (บทความวารสาร)
Thai
4
การประยุกต์ใช้ขี้เถ้าจากกะลามะพร้าว ซังข้าวโพด และเปลือกถั่วลิสงเป็นวัสดุปอซโซลาน (บทความวิจัย)
Thai
5
การประยุกต์ใช้ขี้เถ้าจากกะลามะพร้าว ซังข้าวโพด และเปลือกถั่วลิสงผสมในวัสดุซีเมนต์ (บทความวิจัย)
Thai
6
การปรับปรุงคุณภาพถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด (บทความวิจัย)
Thai
7
การพัฒนาฉนวนกันความร้อนสู่อาคารจากซังข้าวโพด (บทความวิจัย)
Thai
8
การพัฒนาเตาเผาถ่านซังข้าวโพดแบบกึ่งต่อเนื่อง (บทความวิจัย)
Thai
9
เครื่องขึ้นรูปสบู่ข้าวโพด ผลงาน นศ. ราชมงคลธัญบุรี (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
10
เครื่องขึ้นรูปสบู่ข้าวโพด ลดแรงงาน เพิ่มปริมาณการผลิต (บทความวารสาร)
Thai
11
เครื่องขึ้นรูปสบู่ข้าวโพดลดแรงงานคน เพิ่มปริมาณการผลิต (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
12
งานวิจัยปั้นดินให้เป็นดาว นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลสและวัสดุดูดซับจากซังข้าวโพด (บทความวารสาร)
Thai
13
จุฬาฯ พัฒนาไม้เทียมจากเปลือกข้าวโพด (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
14
ซังข้าวโพดพลังงานทดแทนจากพืชผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล (บทความวารสาร)
Thai
15
ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด (บทความวารสาร)
Thai
16
ด้ายข้าวโพด' อนาคตสิ่งทอไทย (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
17
ตะกร้าจากเปลือกข้าวโพด (บทความวารสาร)
Thai
18
ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด ภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกของกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่บ้านอู่ทองเพลส (บทความวารสาร)
Thai
19
เตาไพโรไลซิส ผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากซังข้าวโพด (บทความวารสาร)
Thai
20
ถ่านจากซังข้าวโพด วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าของคนนครไทย พิษณุโลก (บทความวารสาร)
Thai

หน้าที่    1 | 2  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร