บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Seafood Products (CF-106) ( ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล)

ข้อมูลที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 44 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
1
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกะปิ (มาตรฐาน / กฏระเบียบ)
Thai
2
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาทุบ (มาตรฐาน / กฏระเบียบ)
Thai
3
EDTA ในอาหารทะเลกระป๋อง (บทความวิจัย)
Thai
4
PFP ผู้นำการผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งครบวงจร ประยุกต์แนวทางพระราชดำริ บำบัดน้ำเสีย ผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ (บทความวารสาร)
Thai
5
กรณีศึกษาการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง (บทความวารสาร)
Thai
6
กระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (บทความวารสาร)
Thai
7
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
8
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
9
การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขจัดน้ำทิ้งของโรงงานผลิตอาหารกระป๋องและอาหารทะเลแช่แข็ง (บทความวิจัย)
Thai
10
การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของ Listeria ใน อาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก (บทความวิจัย)
Thai
11
การสำรวจทางจุลชีววิทยาของหมึกกะตอยแห้งในเขต เทศบาลนครนครราชสีมา (บทความวิจัย)
Thai
12
ข้อกำหนดด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ส่งออกไปญี่ปุ่น (บทความวารสาร)
Thai
13
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องส่งออก (บทความวิจัย)
Thai
14
เครื่องตรวจสอบโลหะปลอมปน (Metal Detector) กับอุตสาหกรรมอาหารสด อาหารทะเล และอาหารแช่แข็ง (บทความวารสาร)
Thai
15
เครื่องอบแห้งอาหารทะเลใช้ไอน้ำจากตัวผลิตภัณฑ์ผลงานเด่น มทร. ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ (บทความวารสาร)
Thai
16
เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (บทความวารสาร)
Thai
17
เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. “โรงเรือนอบแห้งอาหารทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" (บทความวารสาร)
Thai
18
นวัตกรรมใหม่ : บรรจุภัณฑ์อาหารทะเล (บทความวารสาร)
Thai
19
นำแปรรูปอาหารทะเล สร้างรายได้ชาว 'รูสะมิแล' (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
20
แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (บทความวารสาร)
Thai

หน้าที่    1 | 2 | 3  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร