บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Coconut : Production and Processing (CF-108) ( มะพร้าว : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)

ข้อมูลที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 62 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
1
"all coco" ดันมะพร้าวน้ำหอมไทย สร้างความนิยมทั่วโลก” (บทความวารสาร)
Thai
2
กระเป๋าจากรกมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากไอเดียนักศึกษาสู่ชุมชน (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
3
กะลามะพร้าว สร้างอาชีพ (บทความวารสาร)
Thai
4
การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์วุ้นน้ำมะพร้าว (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
5
การใช้ใยมะพร้าวร่วมกับยางพาราเพื่อเป็นฉนวนดูดซับเสียง (บทความวิจัย)
Thai
6
การประยุกต์ใช้ขี้เถ้าจากกะลามะพร้าว, ซังข้าวโพด และ เปลือกถั่วลิสงเป็นวัสดุปอซโซลาน (บทความวิจัย)
Thai
7
การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเพื่อใช้ในกิจการสปา (บทความวารสาร)
Thai
8
การผลิตน้ำกะทิข้นหวานพร่องไขมัน จากผลิตภัณฑ์ผล พลอยได้ของการผลิตน้ำมันมะพร้าวสด (บทความวิจัย)
Thai
9
การผลิตน้ำส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวและกะลามะพร้าวรวมกับวัสดุอื่นเพื่อการกำจัดปลวกและเพลี้ยแป้ง (บทความวิจัย)
Thai
10
การผลิตสบู่จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (บทความวารสาร)
Thai
11
การแยกน้ำมันมะพร้าวจากน้ำกะทิ (บทความวิจัย)
Thai
12
การวิเคราะห์น้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าว (บทความวารสาร)
Thai
13
การศึกษากรรมวิธีการกำจัดกลิ่นน้ำมันมะพร้าวสด (บทความวิจัย)
Thai
14
การศึกษาการนำเส้นใยกาบมะพร้าวมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรง (บทความวิจัย)
Thai
15
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะพร้าวพันธุ์ น้ำหอมที่มีอายุต่างกัน (บทความวิจัย)
Thai
16
การศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว (บทความวิจัย)
Thai
17
การเหม็นหืนของน้ำมันมะพร้าว (บทความวิจัย)
Thai
18
เกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้บริหารกะทิชาวเกาะ ชี้ ตลาดบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าว ยังสดใส (บทความวารสาร)
Thai
19
เครื่องดื่มโปรตีนจากมะพร้าว (บทความวิจัย)
Thai
20
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน (บทความวิจัย)
Thai

หน้าที่    1 | 2 | 3  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร