บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Hens : Products and Processing (CF-111) ( ไก่ไข่ : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)

ข้อมูลที่ 22 ถึง 42 จากที่พบ 57 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
22
ตามไปดู... ร.ร.บ้านนามะเฟืองต้นแบบเลี้ยงไก่ไข่ (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
23
ตู้เก็บไข่ฟักสำหรับเกษตรกรรายย่อย (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
24
นวัตกรรมแก้โรคเอ๋อเพิ่มสารไอโอดีนในไข่ไก่-ผัก (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
25
นวัตกรรมดองไข่แดงเค็ม ผลิตภัณฑ์ทันใจ-ไร้ไข้หวัดนก (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
26
นวัตกรรมดองไข่แดงจากไข่ไก่ ไร้หวัดนก-ยกระดับอุตฯ อาหาร (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
27
บัณฑิตแม่โจ้ เลี้ยงไก่ต๊อก เลี้ยงง่าย ไข่ดก กว่า 200 ฟอง ต่อปี ที่สุโขทัย (บทความวารสาร)
Thai
28
ไบโอแก๊สจากฟาร์มไก่ไข่ไร้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
29
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกในฟาร์มไก่ไข่ในเขตภาคเหนือ (บทความวิจัย)
Thai
30
เปลือกไข่พลังงานสีเขียว (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
31
เปลือกไข่วิจิตรภูษิต' งานศิลป์นำโชคสินค้าโอท็อปจากท้องถิ่นสู่ท้องฟ้า (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
32
เปลือยใจคุณหมอตะล่อมไก่ให้ไข่เงินล้าน (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
33
โปรตีนจากไข่ (บทความวารสาร)
Thai
34
ผงเปลือกไข่ล้างผักหยุดเชื้อท้องร่วงชะงัด (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
35
ผลการเสริมน้ำมันปลาซาร์ดีนในอาหารไก่ไข่ต่อองค์ประกอบของไขมันในไข่แดงและสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ (บทความวิจัย)
Thai
36
ผลการเสริมแร่ธาตุซิลีเนียมอินทรีย์ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และระดับความเข้มข้นของซิลีเนียมในไข่ (บทความวิจัย)
Thai
37
ผลของการใช้ข้าวเปลือกบดระดับต่างๆ ในอาหารไก่ไข่ (บทความวิจัย)
Thai
38
ผลของการเสริมกากมะเม่าต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่ และค่าโลหิตวิทยาในไก่ไข่ (บทความวิจัย)
Thai
39
ผลของการเสริมดอกทองกวาวผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ (บทความวิจัย)
Thai
40
ผลของเนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ (บทความวิจัย)
Thai
41
ผลของระดับแหล่งและขนาดอนุภาคของแคลเซียม การเสริมเทอร์รามัยซิน และไวตามินซี ในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และความหนาเปลือกไข่ในฤดูร้อน (บทความวารสาร)
Thai

หน้าที่    1 | 2 | 3  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร