บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Avocado : Products and Processing (CF-113) ( อะโวคาโด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)

ข้อมูลที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 32 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
1
การวัดค่ามวลในนิยามใหม่ และแนวการทดลองตามโครงการ อะโวกาโด (Avogadro Project) (บทความวารสาร)
Thai
2
10 องครักษ์พิทักษ์ผิวที่วางใจได้ตลอดเวลา (บทความวารสาร)
Thai
3
4 ยอดอาหาร" จากธรรมชาติ” (บทความวารสาร)
Thai
4
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช ของผลอะโวคาโดสดนำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย” รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2555. กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร (บทความวิจัย)
Thai
5
การสกัดนํ้ามันอโวกาโดเพื่อใชในครีมบํารุงผิว” การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บทความวิจัย)
Thai
6
การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด (บทความวิจัย)
Thai
7
ไข่อบอะโวคาโด (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
8
จะเกิดอะไรกับร่างกาย ถ้าคุณทานอะโวคาโดทุกวัน? (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
9
ดูความสำเร็จ "เทคโนโลยีเปลี่ยนยอดพันธุ์อะโวคาโด" ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดตาก (บทความวารสาร)
Thai
10
ทานอย่างไรให้หน้าตาดี ผิวสวย (บทความวารสาร)
Thai
11
น้ำมันอะโวคาโดกับความงาม (บทความวารสาร)
Thai
12
น้ำมันอะโวคาโดช่วยปกป้องและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
13
ประโยชน์ของอะโวคาโด (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
14
ปลูก “อะโวกาโด” พันธุ์พื้นเมืองที่ปาย ขายผลสด – แปรรูป รายได้เดือนละล้าน (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
15
ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมอะโวกาโดเสริมรายได้ (บทความวารสาร)
Thai
16
ผลิตภัณฑ์อะโวกาโดจากโครงการหลวงทุ่งเริง (บทความวารสาร)
Thai
17
ม. ศรีปทุม คิดค้นเครื่องผลิตแชมพูและครีมนวดผมอะโวกาโด เพื่อสร้างงานสร้างเงิน แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (บทความวารสาร)
Thai
18
มาปลูกอะโวกาโดกันมั้ย (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
19
สัมผัส 'ทุ่งเริง' แหล่งใหญ่ 'อะโวคาโด' อีกหนึ่งโครงการ 'พ่อ' ชุบชีวิตชาวเขา” (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
20
อโวคาโดมีสารอาหารอะไรบ้างนะ? (Avocado) (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai

หน้าที่    1 | 2  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร