บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Bagasse (CF-79) ( ชานอ้อย)

ข้อมูลที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 35 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
1
การศึกษาทดลองกระบวนการหมักเอทานอลจากฟาง ข้าวและชานอ้อย (บทความวิจัย)
Thai
2
Sol-Gel เทคโนโลยีสังเคราะห์ซิลิกาจากชานอ้อย (บทความวารสาร)
Thai
3
กระทรวงวิทย์หนุนใช้กล่องโฟมจากชานอ้อย (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
4
การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเพื่อปรับปรุงกำลังอัด การ ซึมผ่านน้ำ และความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากการย่อยเศษคอนกรีตเก่า (บทความวิจัย)
Thai
5
การใช้ประโยชน์จากชานอ้อย (บทความวารสาร)
Thai
6
การดูดซับบิสฟีนอล เอ โดยเถ้าหนักขี้เลื่อย เถ้าลอยชานอ้อย และเปลือกถั่ว (บทความวิจัย)
Thai
7
การทำปุ๋ยหมักด้วยกากอ้อยและน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลสำหรับอ้อยในประเทศบราซิล (บทความวารสาร)
Thai
8
การนำชานอ้อยมาใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ (บทความวารสาร)
Thai
9
การผลิตบอร์ดโดยใช้กากอ้อย (บทความวารสาร)
Thai
10
การผลิตเยื่อจากกากอ้อยและอิทธิพลของ "ซุย" [Pith] (บทความวารสาร)
Thai
11
การผลิตเยื่อฟอกขาวชานอ้อยจากแหล่งเพาะปลูกทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทย (บทความวารสาร)
Thai
12
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากฟางข้าวแกลบและชานอ้อยโดยการกระตุ้นทางเคมีด้วยกรดฟอสฟอริก (บทความวิจัย)
Thai
13
การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและเถ้าลอยชานอ้อยเพื่อการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรม (บทความวิจัย)
Thai
14
คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกกลวงชนิดไม่รับน้ำหนักและไม่ควบคุมความชื้นผสมแร่ดินเบาและเถ้าชานอ้อย (บทความวิจัย)
Thai
15
ชานอ้อยก็ทำเป็นถาดได้นะ (บทความวารสาร)
Thai
16
ชานอ้อยวัตถุดิบสิ่งทอชีวมวล (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
17
นักวิจัย ม. เกษตรฯ ผลิตกระดาษเย็นไล่ยุงจากชานอ้อยเพิ่มมูลค่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (บทความวารสาร)
Thai
18
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย “ไบโอ” นวัตกรรมใหม่ทดแทนกล่องโฟม (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
English
19
ประโยชน์ของชานอ้อยในการผลิตสาร ซีเอ็มซี (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai
20
เปลี่ยนกากอ้อยเป็น ปุ๋ยหมัก เพิ่มค่าวัสดุเหลือใช้ รง.น้ำตาล (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai

หน้าที่    1 | 2  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, May 3, 2017 12:53 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร