บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Bagasse (CF-79) ( ชานอ้อย)

ข้อมูลที่ 22 ถึง 35 จากที่พบ 35 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
22
แปรรูปชานอ้อยเป็นปุ๋ยหมัก (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
23
ผลกระทบของปูนซีเมนต์ผสมเถ้าชานอ้อยและเถ้าลอยในลักษณะบดร่วมต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคอนกรีต (บทความวิจัย)
Thai
24
ผลกระทบของสารเติมแต่งต่อพอลิเมอร์คอมพอสิตที่ได้จากรีไซเคิล HDPE ผสมเส้นใยชานอ้อย (บทความวิจัย)
Thai
25
ผลการใช้ AMS ในการต้มเยื่อชานอ้อยด้วยกระบวนการโซดา” (บทความวิจัย)
Thai
26
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล (บทความวารสาร)
Thai
27
พลังงานทดแทนที่อาจเป็นไปได้ (บทความวารสาร)
Thai
28
เพิ่มมูลค่าชานอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
29
โฟมชานอ้อย บรรจุภัณฑ์ทางเลือกปลอดมะเร็ง (บทความวารสาร)
Thai
30
โฟมไบโอ บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยไม่มีสารก่อมะเร็ง ไม่ทำร้ายคุณ ไม่ทำลายโลก (บทความวารสาร)
Thai
31
ไม้อัดจากกากอ้อย (บทความวารสาร)
Thai
32
สวทช. ร่วมกับเอกชนพัฒนาโฟมชานอ้อยเป็นบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ไร้สารก่อมะเร็ง (บทความวารสาร)
Thai
33
เสถียรภาพด้านความขาวสว่างและคุณลักษณะในการ ทำกระดาษของเยื่อชานอ้อยฟอกเมื่อเก็บรักษาที่ระดับความชื้นสูง (บทความวิจัย)
Thai
34
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยโฟมชานอ้อยกันเถอะ (บทความวารสาร)
Thai
35
ารส่งเสริมการใช้พลังงานจากชีวมวลของประเทศไทย (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
Thai

หน้าที่    1 | 2  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, May 3, 2017 12:53 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร