กรมวิทยาศาสตร์ฯ
   สำนักหอสมุดฯ
 
   

 
   
     เป็นสิงพิมพ์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้เรียบเรียงจัดทำขึ้นเป็นบทความ เพื่อให้ผู้สนใจ นำข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติม หรือนำไปต่อยอดทางเทคโนโลยีต่อไป
     ปัจจุบันทางหน่วยงานได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบทความที่กล่าวมาข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถอ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ทันที

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
เอกสารประกอบการอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
 
 หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์
 
 Siam Science Bulletin
 
 Thai Science Bulletin
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
 
 

สถิติจาก truehits.net

ISO/IEC 17025 คืออะไร 
โฟมพลาสติก 
น้ำตาลในเลือด...ใครว่าไม่สำคัญ 
การจัดหาน้าคุณภาพดีใช้ในการประกอบอาหาร 
ISO/IEC 17025 คืออะไร 
แกมมาออริซานอล สารสาคัญในข้าว 
“ขนลุก ผมตั้ง” ระวัง >>> ฟ้าผ่า!!! 
แบ่งเวลาให้ชีวิตจากการติดโซเชียล 
น้ำมันเชื้อเพลิงจากสาหร่าย 
การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วย Triangle test 

อ่านบทความวิทยุฯทั้งหมด
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 65 ฉบับที่ 203 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2560  
  Functional foodอาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  กรมวิทยาศาสตร์บริการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่รองรับนโยบาย Thailand 4.0
  การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไปใช้ประโยชน์ในโครงการจัดการพื้นที่ทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวิถีพอเพียงของเกษตรกรหนองหญ้าไซ
  การรับรองระบบงานห้องปฏิบัตการตามรอยพระบรมราโชวาท
  กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
  ความรู้รอบเทียน
  ผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่ายตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
  พระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 กับงานฝึกอบรม
  พลตำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  รู้จักสารเคมีในฝนหลวง
  ศัพท์วิทย์น่ารู้
  สร้างสุข ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เครื่องกลเติมอากาศ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”

อ่านบทความวารสารทั้งหมด
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, May 18, 2017 0:46 AM