กรมวิทยาศาสตร์ฯ
   สำนักหอสมุดฯ
 
   

 
   
     เป็นสิงพิมพ์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้เรียบเรียงจัดทำขึ้นเป็นบทความ เพื่อให้ผู้สนใจ นำข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติม หรือนำไปต่อยอดทางเทคโนโลยีต่อไป
     ปัจจุบันทางหน่วยงานได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบทความที่กล่าวมาข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถอ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ทันที

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
เอกสารประกอบการอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
 
 หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์
 
 Siam Science Bulletin
 
 Thai Science Bulletin
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
 
 

สถิติจาก truehits.net

แกรฟีน วัสดุแห่งทศวรรษหน้า 
การวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยใช้สถิติ t-test 
อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ ดีต่อสุขภาพอย่างไร? 
ประโยชน์จากเก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ 
หอยนางรม...หอยสารพัดประโยชน์ 
“หินฟอสเฟตสำหรับเกษตรกรรม” 
โภชนาการจากเห็ด 
ขยายรับรองสมรรถนะบุคลากร “ผู้ควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค” สร้างความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี 
งานรับรองผลิตภัณฑ์ ภารกิจใหม่ของ วศ. 
โฟมพลาสติก 

อ่านบทความวิทยุฯทั้งหมด
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 65 ฉบับที่ 204 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2560  
  การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย
  การใช้ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารให้ปลอดภัย
  การเตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก่อนส่งทดสอบ
  การบริการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
  การพัฒนาระบบ Pre-service ของผลิตภัณฑ์แก้วและกระจก
  การให้บริการทดสอบน้ำอุปโภคบริโภค
  กิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัตการสู่การบริการแบบครบวงจร
  ความร่วมมือ ASEAN Next 2017 ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
  เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด พลังงานจากธรรมชาติ
  เทคนิคการทำแบบพิมพ์ซิลิโคน
  เทคโนโลยีการปรับปรุงกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้
  บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวกับสารปนเปื้อน
  พลาสติก กับ การรีไซเคิล
  ระบบการยื่นคำขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการออนไลน์
  เรื่องน่ารู้ของกระเป๋าหนัง
  สังกะสี แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อยแต่สำคัญ
  องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านบทความวารสารทั้งหมด
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, May 18, 2017 0:46 AM