กรมวิทยาศาสตร์ฯ
   สำนักหอสมุดฯ
 
   

 
   
     เป็นสิงพิมพ์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้เรียบเรียงจัดทำขึ้นเป็นบทความ เพื่อให้ผู้สนใจ นำข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติม หรือนำไปต่อยอดทางเทคโนโลยีต่อไป
     ปัจจุบันทางหน่วยงานได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบทความที่กล่าวมาข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถอ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ทันที

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
เอกสารประกอบการอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
 
 หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์
 
 Siam Science Bulletin
 
 Thai Science Bulletin
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
 
 

สถิติจาก truehits.net

“รู้ไว้ใช่ว่าเรื่องนํ้ายาลบคำผิด” 
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะหุงต้ม เหล็กกล้าไร้สนิม 
การยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสด โดยการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล 
การสังเคราะห์สีผงเซรามิกสีน้ำเงิน สะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ Co1-xMgxAl2O4 
การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีสำหรับการหาปริมาณแคดเมียมและ ตะกั่วที่ถูกซะจากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 
การศึกษาปริมาณ SiO2 ต่อสมบัติไม่ชอบน้ำ และสมบัติทางแสง ของฟิล์ม TEOS-SiO2-OTES บนกระจก 
การผลิตแผ่นยางมาตรฐานสำหรับการทดสอบความทน ต่อการขัดสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาเทคนิคสีและลวดลายบนกระดาษสา เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
สมบัติของเส้นใยใบสับปะรดที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี 
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค GC-MS ร่วมกับ เทคนิค IDMS ในการแยกสารผสมเบนโซฟีโนน และอนุพันธ์ในกระดาษ บรรจุภัณฑ์อาหาร 

อ่านบทความวิทยุฯทั้งหมด
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 66 ฉบับที่ 207 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2561  
  Big Data คือ?
  การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ฟอร์มัลดีไฮด์ในสารฆ่าเชื้อ
  การพัฒนาเส้นใยข้าวโพดทดแทนปอสาสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับชุมชนผู้ผลิตกระดาษหัตถกรรม
  การเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการอาเซียนกับงาน ASEAN NEXT 2018
  การยกระดับความสามารถบุคลากร ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคด้วยมาตรฐานสากล
  ติดปีกธุรกิจ
  บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ประกอบการ
  ผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อประสิทธิภาพของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
  รังไหม..โปรตีนจากธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพผิว
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Digital Literacy
  ศัพท์วิทย์น่ารู้

อ่านบทความวารสารทั้งหมด
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, May 18, 2017 0:46 AM