กรมวิทยาศาสตร์ฯ
   สำนักหอสมุดฯ
 
   

 
   
     เป็นสิงพิมพ์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้เรียบเรียงจัดทำขึ้นเป็นบทความ เพื่อให้ผู้สนใจ นำข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติม หรือนำไปต่อยอดทางเทคโนโลยีต่อไป
     ปัจจุบันทางหน่วยงานได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบทความที่กล่าวมาข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถอ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ทันที

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
เอกสารประกอบการอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
 
 หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์
 
 Siam Science Bulletin
 
 Thai Science Bulletin
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความ จากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
 
 

สถิติจาก truehits.net

การเลือกเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน(ด้านมิติ) 
ทำไมแอปเปิ้ลที่ปอกเปลือกทิ้งไว้จึงมีสีคล้ำ? 
“ทุเรียน” King of Fruits 
ปั้นเซรามิก....ให้เป็นเงิน 
ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)...โรคที่หลายคนมองข้าม 
A.I. จะแย่งงานคนไทยจริงหรือ? 
การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เข้าสู่ ISO/IEC 17025:2017 ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเครื่องสำอาง (สารเคมีใกล้ตัวกว่าที่คิด) 
อาหารแปรรูป 
การเลือกใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Tester) 

อ่านบทความวิทยุฯทั้งหมด
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 66 ฉบับที่ 206 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2561  
  5 ขั้นตอนสร้าง AR สุดเจ๋งด้วยเครื่องมือง่ายๆ
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
  การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม
  การพัฒนาสื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
  การให้ความรู้ผู้ประกอบการผลิตอาหาร ระดับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ : บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
  งานบริการวิทยาศาสตร์ ในการกำหนดและวัดค่าสีธงชาติไทย
  เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อยกระดับสถานประกอบการ OTOP ด้านสิ่งทอ
  เทคโนโลยีเฮอร์เดิลกับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
  บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0
  มาทำอมยิ้มคริสตัล กันเถอะ
  แมลงกินได้ จากเศรษฐกิจฐานรากสู่การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
  วศ. วันนี้กับบทบาทการนำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
  วศ. สนับสนุนผู้ประกอบการและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์
  สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  องค์การห้ามอาวุธเคมี-มีไว้ทำไม

อ่านบทความวารสารทั้งหมด
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, May 18, 2017 0:46 AM