พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 196 - 210 จากทั้งหมด 252 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 4 น้ำมันสนและยางสน 
จัดทำโดย .. สท.  

   
2
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 3 คำแนะนำเรื่องขิง (Zingiber Officianale, Roscoe) 
จัดทำโดย .. สท.  

   
3
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 2 ทรายสำหรับทำแก้ว 
จัดทำโดย .. สท.  

   
4
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1 การทำเกลือให้ดีขึ้น 
จัดทำโดย .. สท.  

   
5
ที่ระลึกในพิธีเปิดสถานที่ทำการใหม่ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดทำโดย .. สท.  

   
6
คำแนะนำการประกอบอุตสาหกรรมบางอย่างในครอบครัว พิมพ์จำหน่ายสมทบทุนเรียกร้องดินแดนคืน 
จัดทำโดย .. สท.  

   
7
คำแนะนำการประกอบอุตสาหกรรมบางอย่างในครอบครัว พิมพ์เผยแพร่ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ 2483 
จัดทำโดย .. สท.  

   
8
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 2/2554 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2554 
จัดทำโดย .. สล.  

   
9
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 3/2554 มิถุนายน-กันยายน 2554 
จัดทำโดย .. สล.  

   
10
เอกสารแนะนำกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. สล.  

   
11
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว 
จัดทำโดย .. สล.  

   
12
วัสดุสัมผัสอาหาร 
จัดทำโดย .. สล.  

   
13
การควบคุมและการจัดการสารเคมีอัตราย 
จัดทำโดย .. สล.  

   
14
รายงานประจำปี 2553 (annual report 2010) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
จัดทำโดย .. สล.  

   
15
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 มิถุนายน 2554 
จัดทำโดย .. สล.  

   

หน้าที่  ...7|8|9|10|11|12|13|[14]|15|16|17 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, September 2, 2014 3:21 AM