พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 226 - 240 จากทั้งหมด 254 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
จารึก พ.ศ. 2552 "118 ปี ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตร์บริการ" 
จัดทำโดย .. สล.  

   
2
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2552 
จัดทำโดย .. สล.  

   
3
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มิถุนายน 2552 
จัดทำโดย .. สล.  

   
4
รายงานประจำปี 2551 "118 ปี ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตร์บริการ" 
จัดทำโดย .. สล.  

   
5
กรมวิทยาศาสตร์บริการเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ 
จัดทำโดย .. สล.  

   
6
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2551 
จัดทำโดย .. สล.  

   
7
จดหมายข่าว วศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2551 
จัดทำโดย .. สล.  

   
8
รายงานกิจกรรม 2549 (annual report 2006) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
จัดทำโดย .. สล.  

   
9
รายงานกิจกรรม 2550 (annual report 2007) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
จัดทำโดย .. สล.  

   
10
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กันยายน 2550 
จัดทำโดย .. สล.  

   
11
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 พฤษภาคม 2550 
จัดทำโดย .. สล.  

   
12
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 มกราคม 2550 
จัดทำโดย .. สล.  

   
13
แผ่นพับการให้บริการ SDI ของสำนักหอสมุดฯ 
จัดทำโดย .. สท.  

   
14
แผ่นพับสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดทำโดย .. สท.  

   
15
แผ่นพับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. สล.  

   

หน้าที่  ...9|10|11|12|13|14|15|[16]|17 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, September 2, 2014 3:21 AM