พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 46 - 60 จากทั้งหมด 250 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 3/2556 มิถุนายน-กันยายน 2556  
จัดทำโดย .. สล.  

   
2
บร.สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2556 
จัดทำโดย .. บร.  

   
3
บร.สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 ตุลาคม 2555-มกราคม 2556 
จัดทำโดย .. บร.  

   
4
บร.สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มิถุนายน - กันยายน 2555 
จัดทำโดย .. บร.  

   
5
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 เดือน กรกฎาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
6
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 เดือน ตุลาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
7
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 เดือน กันยายน 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
8
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 เดือน สิงหาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
9
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 เดือน พฤษภาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
10
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 เดือน มิถุนายน 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
11
วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2556 
จัดทำโดย .. สล.  

   
12
Thai Science Bulletin Vol.7 No.1 1952 
จัดทำโดย .. ไม่ระบุ  

   
13
ข่าวรอบรั้ว วท. ประจำเดือนมิถุนายน 2556 
จัดทำโดย .. สท.  

   
14
ข่าวรอบรั้ว วท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 
จัดทำโดย .. สท.  

   
15
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 2/2556 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2556 
จัดทำโดย .. สล.  

   

หน้าที่ 1|2|3|[4]|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, September 2, 2014 3:21 AM